Bi viết, hnh ảnh

cc bạn gởi về:

tranvancat@gmail.com

Hm nay


- Thăm Quốc ở bệnh viện

     Trần Văn Ct


- Chung vui nh A. Khim

     Bạn b PCT 72


- Họp đấu năm Gip Thn 2024

     Ban Đại diện PCT 72


- Thng bo họp đấu năm Gip Thn 2024

     Ban Đại diện PCT 72

- Chc mừng năm mới Gip Thn 2024

     Ban Đại diện PCT 72


- Video Happy New Year 2024 Year End Party

   Tập đon Y khoa Tm Tr


- Chia tay bạn Nguyễn Qu (B4)

     Ban Đại diện PCT 72


- Họp mặt 2023 -16/9

      Bạn b PCT 72


- Video: Nhớ Mẹ

      Nguyễn Hữu Tng


- Hnh: Đại Hng & bạn đồng mn SG

      Trường Dũng


- Cn nhớ thương nhau

      Nguyễn Ch Trung


- Video Tạm biệt Đại Hng

      Pct 72


-Video Đm vui. Nghe Đại Hng ht

       Pct 72


- Video Đại Hng thn gặp bạn b Pct 72

       Trần Văn Ct


- Vui vẻ ở nhf bạn Khim đầu năm Qu Mo

       Bạn b PCT 72


- Kỷ niệm 97 năm Hy nhật Cụ Phan Chu Trinh


- Chia tay bạn Nguyễn Văn Xinh

      Ban Đại diện PCT 72


- Họp mặt đầu xun Qu Mo 2023

- Video Họp mặt đầu năm

      Ban Đại diện PCT 72


- Chc mừng năm mới 2023!

       Ban Đại diện PCT 72


- Gia đnh v bạn b

       Nguyễn Hữu Tng


- Tổng kết Kỷ niệm 50 năm ngy xa trường.

       Ban Đại diện PCT 72


- Video: Sng Hn Qu Hương

        Thuận Ho


- Hội ngộ PCT 72 & Cc gương mặt tiu biểu

       Trần Văn Ct


- Chương trnh Kỷ niệm 50 năm ngy xa trường

       Ban Đại diện PCT 72


- Thư mời Kỷ niệm 50 năm ngy xa trường

       Ban Đại diện PCT 72


- Thơ: Sng Hn qu hương

       Thuận Ho


- Vdeo Họp mặt Thầy C & Cựu HS

      Trần Hoa


- Người Đ Nẵng với Thoại Ngọc Hầu

      Bi Văn Tiếng


- Chia tay bạn Trần Mỹ

       Ban Đại diện PCT 72


- Giỗ Mao lần thứ 2

       Trường Dũng


- Video: Kỷ vật trần gian

- Thơ: Kỷ vật trần gian      

         Thuận Ho


- Chc mừng bạn L Hữu Ẩm

       Ban Đại diện PCT 72


- Thơ: Về con ci

        Ch Trung


- Nhạc: Về thăm nhau người ơi!

      Cc bạn nghe v nhớ về Phạm Tnh


- Gặp mặt đầu năm 2022

      Đặng Văn Quốc


- Chc mọi điều tốt đẹp 2022

       PCT 72


- Thư ng 2022

      Trường PCT


- Chc mừng năm mới 2022

       Ban Đại diện PCT 72


- Thơ: NHỚ

     Nguyễn Hữu Tng


- A Merry Christmas

      Trần Văn Ct


- Nỗi niềm cch biệt

     Nguyễn Hữu Tng


- Kết nối 2022

      Trần Văn Ct


- Những ngy cuối đng

      Nguyễn Hữu Tng


- Tng gh thăm nh cng Su v Gia

     Phạm B Lộc


- Tiễn đưa

        Luy Dang


- Cụ Phan Chu Trinh

        Đặng Văn Quốc


- Bạn b gặp nhau

           Ng Tấn Bn


- Vĩnh biệt Trần Ngọc Hun

     Ban Đại diện PCT 72


- Những ngy thng 9

      Ban Đại diện PCT 72


= Chia buồn cng bạn Phạm Văn Hoa

     Ban Đại diện PCT 72


- Khng đứng ngoi cuộc

      Nguyễn Hữu Tng


- Video: Giũ o phong sương

         Thuận Ho


- Thơ: Thương người về chốn xa xi

      Thuận Ho


- Chia buồn cng bạn Nguyễn Văn Thnh (B4)

     Ban Đại diện PCT 72


- Thơ: Bước chn lữ thứ trn qu hương

      Thuận Ho


- Video: Nhớ bạn

      Trần Văn Ct


- Video: Nhớ, 9/6

- Hnh: Nhớ, 9/6

      Bạn b PCT 72


- Hữu Tng v bạn b

       Đăng Nam


- Họp mặt PCT65-72 tại San Jose-CA

      Phạm B Lộc


- Ngy tốt lnh

      Nguyễn Hữu Tng


- Video: Nhớ

      Văn Dũng & Hong Lan


- Video Bạn b gặp gỡ

      Trần Văn Ct


- Hnh Vui vẻ đầu năm 2021

      Trần Văn Ct


- Tổng kết Họp mặt

      Đặng Văn Quốc


- Video: Lời đầu năm Tn Sửu 2021

      Đặng Văn Quốc


- Họp mặt đầu Xun Tn Sửu 2021

     Ban Đại diện PCT 72


- Video Nhạc: Mơ hoa

        Thuận Ho


- Video: Chiều, một mnh

     Nguồn: Ng Tấn Bn


- Hnh: Nh Ct, mồng 6 Tn Sửu

       Trần Văn Ct


- Video: 2021 Nhn lại ...

       Trần Văn Ct


- Chc mừng năm mới Tn Sửu

     Ban Đại diện PCT 72


- Hnh Vĩnh biệt Thầy gio kinh yu Vĩnh Vinh

     Ban Đại diện PCT 72


- Hnh: 2020 Vui vẻ cuối năm

       Ng Tấn Bn


- Hnh: Chc mừng Ut Ho

     Nguyễn Trường Dũng


- Chung vui cng bạn Đặng t Ho

     Ban Đại diện PCT 72


- Hnh: Lương Tng & bạn b

             PCT 72


- Tnh Web Phan Chu Trinh

     Bạn Đại diện PCT 72


- Video Cn mi ma xun

         Thuận Ho


- Hnh: 2021 Một khởi đầu

        Ng Tấn Bn


- Happy New Year 2021

     Bạn Đại diện PCT 72  


- Video Đưa em tm  động hoa vằng

     Thi H & Bs Hng


- Video Besame Mucho

     Thi H & Bs Hng


- Hnh: Hữu Tng & Hội Ngộ

     Bạn Đại diện PCT 72    


- Kỷ niệm Gia đnh

     Nguyễn Hữu Phng


- Lễ Khai Giảng PCTU 2020

     Bạn Đại diện PCT 72


- Video: Mn qu kỳ diệu

      Nguyễn Văn Cư


- Thơ: Bn tay Mẹ đu rồi.

       Thuận Ho


- Video: Vĩnh biệt Mao

        PCT 72


- Video: Phat biểu của bạn Nguyễn Hữu Tng trong đm Hội Ngộ 2020

     Bạn Đại diện PCT 72


- Tản mạn đi dng

     L Trung


- Tổng kết hội ngộ 2020

     Bạn Đại diện PCT 72


- Video Lin hoan Văn nghệ 2020

     Bạn Đại diện PCT 72


- Video Hội Ngộ 48 năm ngy xa trường

     Bạn Đại diện PCT 72     


- Hnh ảnh Hội Ngộ 48 năm ngy xa trường

      Trần Văn Ct


- Bạn b PCT 72 SG ngy 13/9

      Trường Dũng


- Bạn b PCT 72 ĐN ngy 11/9

      Trn Văn Ct


- Thư mời Họp mặt 9/2020

     Bạn Đại diện PCT 72


- Video My Father

       Vu Anh Huynh


- Thơ: Thay o Ph Vn

        Đặng t


- Hnh: Tri kỷ

       Trường Dũng   


- Video Bach M

      Trần Văn Ct


- Video: Nhớ bạn hiền

       L Trung


- Video: Tnh cảm bạn b

       Trường Dũng


- Video: Cng bạn Huỳnh Mao

       Trường Dũng


- Hnh: Thăm thot đ 49 ngy ...

      Trường Dũng


- Nhớ về Huỳnh Mao

      Đặng t


- Chung vui cng bạn Phan Đnh Tn

     Ban Đại diện PCT 72


Chỉ c hai điều thi

            Đặng t


- Chia tay bạn L Băng Ngọc

     Ban Đại diện PCT 72


- Thng 9 bạn khng về

       Đặng Văn Quốc


- Hnh: Vĩnh biệt Huỳnh Mao

       Trường Dũng


- Hnh: Tiễn biệt Huỳnh Mao lần cuối

     Nguyễn Hữu Tng


- Hnh: Giờ chia ly Huỳnh Mao

       Trường Dũng


- Xin chia buồn

     Nguyễn Ch Trung


- Thay o trần gian

       Đặng t


- Vĩnh biệt Huỳnh Mao

      Nguyễn Hữu Tng


Hnh ảnh từ biệt Huỳnh Mao

       Trường Dũng


- Từ biệt Huỳnh Mao

     Ban Đại diện PCT 72 


- Video Chc mừng Sinh nhật Minh & C chủ nhỏ

     Ban Đại diện PCT 72


- Video Chc mừng Sinh nhật Quốc & Dư

     Ban Đại diện PCT 72


- Sinh nhật Quốc (18/5) & Dư (20/5)

       L Quang Thọ


- Video Hẹn thng 9/2020

     Ban Đại diện PCT 72 


- Chia buồn cng bạn Nguyễn Lầu

     Ban Đại diện PCT 72 


- Bạn b PCT 72

      Huỳnh Sỹ Khim     


- Video Khoảnh khắc bnh yn

         Nguồn: Internet


- Chia tay bạn Nguyễn Hữu Lim

     Ban Đại diện PCT 72   


- Thăm bạn T.V. Thạch

       Bạn b PCT 72


- Ngy giỗ Thn phụ bạn Quốc

       Bạn b PCT 72


- Phải về gặp anh em

      Huỳnh Sỹ Khim


- Sống chung

        Trung Nguyễn


- Thư bo hủy Họp mặt ngy 22/3/2020.

        Huỳnh Mao


- Video Họp mặt đầu Xun Canh T 2020

      Ban Đại diện


- Hnh họp mặt đầu năm Canh T 2020

       Ng Tấn Bn


- Thăm bạn Nguyễn Hữu Lim

     Ban Đại diện PCT 72


- Nhiều bi học từ nCoV

        Trường Dũng


- Hnh Họp mặt đầu Xun 2020

       Đặng Văn Quốc


- Giấy mời Họp mặt Đầu Xun Canh T 2020

         Ban Đại Diện


- Hnh: Xun Canh T 2020 (3H)

        Trường Dũng


- Chc mừng Canh T 2020

        Huỳnh Mao


- Video Thơ: Xun Mơ

        Thuận Ho


- Video Tất nin 2019 - Bv Tm Tr ĐN & Trương ĐH PCT

        Trần Văn Ct


- Ngy 20 thng chạp

        Đinh Ngọc Minh


- Hnh Tất nin 2019 - Bv Tm Tr ĐN & Trương ĐH PCT (2H) 

        L Quang Thọ


- Thư mời nhận Hy nhật lần thứ 94 Cụ Phan Chu Trinh

        Ban Lin Lạc


- Happy New Year 2020

        Huỳnh Mao


- Hnh:  Tham dự Tất nin BV Tm Tr SG của bạn Tnp (1H)

       Trường Dũng   


- Video Thu qua, đng đến

     Trương Thin Hựu


- Hnh ảnh Trương Thin Hựu cng bạn bề (4H)

     Ng Tấn Bn


- Chc mừng bạn Trương Thin Hựu

       Ban Đại diện


- Vin phấn

      Trung Nguyễn


- Dự đm giỗ bạn Đỗ Duy Hải

       Trường Dũng


- Đ Lạt

      Trần Văn Ct


- Chc mừng bạn Thiều Đnh Cho

       Ban Đại diện


- Tin buồn: Thầy L Long Vin từ trần

       Ban Đại diện


- Video Họp mặt - P3

       Ban Tổ chức


- Video Họp mặt - P2

       Ban Tổ chức


- Hnh ảnh Họp mặt 47 năm ngy xa trường

      L Quang Thọ


- Video Họp mặt - P1

       Ban Tổ chức


- Tổng kết Họp mặt

       Ban Tổ chức


- Hnh ảnh Họp mặt 47 năm ngy xa trường

      Trần Văn Ct


- Video Họp mặt 47 năm ngy xa trường

      Trường Dũng


- ĐH PCT khai giảng

       Ban Đại diện


- A l, ... For You

       Ban Đại diện


- Mời Họp mặt 47 năm ngy xa trường

       Ban Đại diện


- Ca khc Ma Hội Ngộ

       Thuận Ho


- Nguyễn Văn Bch cng bạn b

          PCT 72


- Sao Mai 65/72 họp lớp

     Đặng Văn Quốc


- Ơi Miền Ty

       Trần Văn Ct


Thơ: Nhớ Mẹ

       Đinh Phụ


- Hữu Tng, Kim

Phước v bạn b

     Đặng Văn Thnh


- B N

       Trần Văn Ct


- Chc mừng bạn Dương Hong Hồ

      Ban Đại diện PCT 72


- Qu tặng

      Danh Thắng


- Thăm ban

      Phạm B Lộc


- Chc mừng bạn Trần Văn Ct

      Ban Đại diện PCT 72


- Cng bạn Hong Quốc Bảo (B1)

        Bạn b PCT 72


- Video Lễ Đnh Hn con mnh

       Trần Văn Ct


- Thơ: Nhớ Thầy xưa

       Đinh Phụ


- Hnh ảnh Đại hội Lin trường Quảng Đ

     Phạm B Lộc


- Video Vui Sinh nhật hai bạn Quốc v Dư

      Bạn b PCT 72


- Video Thưởng thức bơ Đ Lạt

      Trần Văn Ct


- Video Thng 9

       Huỳnh Mao


- Thay đổi E-mail

     Trần Quang Trường


- Video Bạn b PCT 72 

         Đặng Văn Quốc


- Video Ngy Giỗ B Nội

    Nguyễn Hồng Tư


- Video Thăm lại bạn b PCT 72

   Mạnh Hng v Tn Thất Vu


- Video Manh Hng v Tn Thất Vu cng ban b

          PCT 72


- Video HỌP MẶT CỰU HỌC SINH TRƯỜNG PHAN CHU TRINH Đ NẴNG TẠI TPHCM

         Huỳnh Mao


- Ru

      Nguyễn Ch Trung


- Hnh ảnh Ngy giỗ lần thứ 93 cụ Phan Chu Trinh

     Nguyễn Trường Dũng


- ng l ai?

      Nguyễn Ch Trung


- Video Ca khc mới Mi Trường Ngy Xưa

        Thuận Ho


- Video Gặp lại bạn b

      Đặng Su


- Video Ngy Giỗ Ba

     Đặng Văn Quốc


- Thơ: Khoảnh khắc nụ hn

        Đinh Phụ


- Cng bạn b

        Dặng B Lộc


- Video Ngy Giỗ Mẹ

      Đặng Su


- Video Xun Tng & Hữu Tng gặp gỡ bạn b

      PCT 72


- Sng 13 thng ging, Kỷ Hợi

      Phạm B Lộc   


- Văn nghệ Xun

      Ban Lin Lạc


- Thư mời Nhn ngy giỗ lần thứ 93 cụ Phan Chu Trinh

         Huỳnh Mao


- Họp mặt đầu Xun (4H)

       L Quang Thọ


- Video Họp mặt đầu xun Kỷ Hợi

      Ban Lin Lạc


- Tổng kết Gặp mặt Đầu Xun 2019

      Ban Lin Lạc


- Ảnh họp lớp (4H)

      Đnh Lai


- Họp mặt đầu Xun Kỷ Hợi (43H)

      Phạm B Lộc 


- 12/T ging

      Phạm B Lộc 


- Video Xun

      Bạn b PCT 72


- Mồng 9 tết Kỷ Hợi

      Phạm B Lộc    


- Thn mời Họp mặt đầu Xun Kỷ Hợi

    Ban Đại Diện PCT 72


- Lễ Macchabee 2019

      ĐH Y khoa PCT


- Gặp mặt đầu năm Kỷ Hợi (11H)

      Phạm B Lộc    


Nh Ct, đầu năm Kỷ Hợi.

      Trần Văn Ct


- Tất nin năm Mậu Tuất (9H)

      Phạm B Lộc


- Video  10 Năm Kết Nối

          PCT 72


- Gặp nhau cuối tuần (12H)

      Phạm B Lộc


- Video Gặp nhau đầu tuần

      Phạm B Lộc


- Video Dạ hội Tất nin 2018

      Tm Tr Đ Nẵng


- Video Happy New Year 2019

       L Quang Thọ


- Video Chc mừng năm mới 2019

       Huỳnh Mao


- Video Chc mừng Ging Sinh an lnh

       L Trung (Sao Mai)


- Giang Sinh an lnh

       Bạn b PCT 72


- Thơ: Sang Sng

       Đinh Phụ


- Video Ngy mưa

     Dương Hong Hồ


- Cng bạn b Đ Nẵng

     Nguyễn Lương Tng


- Video Vui cng bạn b

       L Nho Hổ


- Đm nhạc tưởng niệm NS Phạm Tnh

       Huỳnh Mao


- Ngy gip năm bạn Nguyễn Văn Khanh

      Bạn b PCT 72


- Video Ngy giổ thn phụ bạn Tng

      Bạn b PCT 72


- Video Thưởng thức hồng Đ Lạt

        Trần Văn Ct


 - Video Hội ngộ Đặng Cng L

      Bạn b PCT 72    


- Video Gặp gỡ

      Bạn b PCT 72


- Hnh ảnh đm tang Thầy Dương Đức Phương

      Phạm B Lộc


- Tin buồn

      Phạm B Lộc


- Thơ: Thu xa em

      Đinh Phụ


- Video Sinh nhật Đặng Chnh 30/9

      Bạn b PCT 72


- Chung vui cng bạn Huỳnh Văn Sẽ 30/9

      L Quang Thọ


- Tổng kết Hội ngộ 46 năm ngay xa trường

     Ban Tổ chức PCT 72


- Chc mừng bạn Huỳnh Văn Sẽ

    Ban Đại diện PCT 72


-- Video Hy cứ vui như mọi ngy

      PCT 72 Open


- Cng bạn b PCT 72

     Trương Thin Hựu


- 42 năm gặp lại

      Xin v Quốc


- Video Lin hoan & Văn nghệ

      PCT 72 Open


- Video Kỷ niệm 46 năm xa trường

      PCT 72 Open


- Thư cm ơn

      L Trung


- Video Hội ngộ 46 năm xa trường

      PCT 72 Open


- Lễ Khai giảng kha I Y khoa

    ĐH Phan Chu Trinh


- Cng  bạn b ĐN

      Trường Dũng


- Thương nhớ & Gởi cho em nh

   Nguyễn Hữu Tng


- Ca khc Ma Hội Ngộ

       Thuận Ho


- Thư mời họp mặt Kỷ niệm 46 năm ngy xa trường

      Ban Đại diện PCT 72


- Cng bạn N.V. Dư

    PCT 72 & Bồ Đề


- Good bye

     Ng Tấn Bn


- Sng nay, 18/8

      Bạn b PCT 72


- Thơ: Nhớ qu & Gi bấc

   Nguyễn Hữu Tng


- Thơ:Phố biển Sơn Tr

       Đinh Phụ


- NHỚ

       Bch & Mộng


- Con knh cho

       Trần Văn Thơm


- Cầu vượt

      Trần Văn Ct


- Thơ: Nhớ v em

       Đinh Phụ


- Gặp lại bạn b

      Nguyễn Đăng Nam


- Ngy giỗ bạn Ng Văn Phước

      Bạn b PCT 72


- Thao thưc

       Thuận Ho


- Vui vẻ

      Bạn b PCT 72  


- Sinh nhật Dư Quốc

     L Quang Thọ


- Chc mừng Sinh nhật Quốc & Dư

      Bạn b PCT 72  


- Cng bạn Ngọc Ph

     Phạm B Lộc


- Tiệc nhanh

      Bạn b PCT 72  


- Chung vui cng bạn Dương Hong Hồ

      Ban Đại diện PCT 72


- Bạn b

     PCT 72 & SAO MAI


- Nam Giang

     PCT 72 & SAO MAI


- Chc mừng bạn Dương Hong Hồ

      Ban Đại diện PCT 72


- No!

     Phạm B Lộc


- Cng bạn b (He)

- Chung vui (ph3)

- Vui xun (ph2)

- Video Họp mặt Đầu Xun (ph1)

      Ban Đại diện PCT 72


- Thăm con

      Trường Dũng


- Hnh Họp mặt Mậu Tuất

      L Quang Thọ (5 H)


- Hnh Họp mặt đầu năm

      Phạm B Lộc (118 H)


- Họp mặt đầu năm Mậu Tuất 2018

      Ban Đại diện PCT 72


- Thơ: Xin trả lại cho em

       Đnh Nguyễn


- Hng Tư v bạn b ĐN

   PCT 72 (2H)


- Trường Dũng v bạn b ĐN

   PCT 72 (4H)


- Nh Ct

    L Quang Thọ (2H)


- Vui Xun an lạc

    Mậu Tuất 2018


- Chc mừng năm mới

      Bạn b PCT 72


- Họp mặt cuối năm

      Đặng Văn Quốc


- Chia tay bạn Nguyễn Văn Được

    Ban Đại diện PCT 72


- Tất nin Tm Tr 2017

        Nguyễn Hữu Tng


- Dự Tất nin Tm Tr

        L Quang Thọ (2H)


- Cng bạn Khanh

   Bạn b PCT 72


- NV L về thăm ĐN

   Bạn b PCT 72


- Nguyễn Văn L cng bạn b ĐN (1H)

        L Quang Thọ


- Thao tc

       Trần Văn Ct


- Chung vui cng  bạn Nguyễn Din Sinh

   Bạn b PCT 72


- Chung vui cng  bạn Phng Hữu Chữ

   Bạn b PCT 72


- Chc mừng bạn Nguyễn Din Sinh

    Ban Đại diện PCT 72


- Chc mừng Ging Sinh

       Trần Hoa


- Nguyễn Lương Tng cng bạn b

        Đ Nẵng


- Chc mừng bạn Phung Hữu Chữ

    Ban Đại diện PCT 72


- Chia tay bạn Nguyễn Văn Khanh

    Ban Đại diện PCT 72


- Về dự đm giỗ Thn phụ bạn Tng (9H)

      Bạn b PCT 72


- Cng bạn b PCT 72

      Nguyễn Đăng Nam


- Nguyễn Đăng Nam cng bạn b PCT 72

      L Quang Thọ


- Chung vui cng GĐ bạn Ng Văn Phước

      Đặng Văn Quốc


- Về Đại Lộc

       Bạn b PCT 72


- B N Ph Vn

     Thuận Ho


- Bạn b cng bạn Nguyễn Lầu (4H)

     Phạm B Lộc


- Cho APEC 2017

    Bạn b PCT 72


- Hẹn 2022

     Ban Tổ chức


- Trăng ca

     Thuận Ho


- Australia

     Phạm Viết Chấn


- Về cng bạn b

     Nguyễn Lai


- Nguyễn Lai về ĐN cng bạn b

     L Quang Thọ


- Thơ: NH

     Nguyễn Ch Trung


- Thăm bạn Nguyễn Được

       Trần Văn Ct


- Về thăm trường ĐH Phan Chu Trinh

     Ban Dai Dien PCT 72


- Trung thu Bến Cầu 2017 (Ty Ninh)

     Phạm Viết Chấn


- Video Đm Hi ngộ 45 năm - PCT 72

      Ban Tổ chức


- DS Mạnh thường qun

      Ban Tổ chức


- Video 1. Hội thi Song ca 2017

- Video 2. Bạn b chung vui

- Video 3. Hy cứ vui như mọi ngy

      Ban Tổ chức


- Cm ơn bạn Nguyễn Xun Tng

      Ban Tổ chức


- Video Hội ngộ 2017

      Ban Tổ chức


= Thư cm ơn

      Ban Tổ chức


- Bo co tổng kết ti chnh

      Ban Tổ chức


- Biển ht chiều nay

     Trang Anh Phi


- Hội ngộ  PCT 72 & những gương mặt tiu biểu

      Trần Văn Ct


- Ngy rời trường

       L Trung


- Hnh ảnh đm Hội ngộ

       Phạm Viết Chấn


- Chia tay, lng say say

       Nguyễn Ch Trung


- Diễn văn khai mạc

       Bi Văn Tiếng


- Mi trường xưa

      Thuận Ho


- Thng bo

      Ban Tổ chức


- Thu tản mạn

     Trần Ph Hưng


- Tnh mi cn xanh

- Mời em đến thăm trường anh

     Hồ Đnh Phong


- Vu Lan bo hiếu 

     L Quang Thọ


- Đặng Su & bạn b ĐN

     L Quang Thọ


- Về đi bạn

     Bạn b PCT 72


- Những cnh phượng, h xưa

     Nguyễn Ch Trung


- Ci bảng tn

     Trang Anh Phi


- Thư mời 45 năm Hội ngộ

     Ban Tổ chức PCT 72


- Thư ngỏ 45 năm Hội ngộ

     Ban Tổ chức PCT 72


- Huỳnh Mao về ĐN

     Ban Đại diện PCT 72


- Nắng ln

      Trần Văn Ct


- Bạn Nguyn Đạt về thăm Đ Nẵng

       L Quang Thọ (4h)


- Thơ: Mưa ngu

       Thuận Ho


- Bạn Đại Hng về ĐN

      L Quang Thọ (6h)


- B N Ph Vn

       Thuận Ho


- T. bo của trường

      THPT PCT


- Vui vẻ

      Bạn b PCT 72


- Bạn b gặp gỡ

      Đặng Chnh


- Nh bạn

      Ng Tấn Bn


- Video Họp mặt 2017

     Xun Đinh Du


- Thư ngỏ v/v 45 năm ngy xa trường

       Huỳnh Mao


- Họp mặt Xun Đinh Dậu

      Trường Dũng


- Họp mặt đầu xun Đinh Dậu

       Phạm B Lộc


- Cng bạn b ĐN

        Hưng Nam


- MỘNG  HOA  VNG

           danguthao


- Mời họp mặt đầu năm Đinh Dậu

     Ban Đại diện PCT 72


- Nh Dư mồng 6 tết

      Bạn b PCT 72


- Vui đầu năm

      Bạn b PCT 72


- Tổ 86 vui xun

        Trần Văn Ct


- Hoa cỏ may

       Thuận Ho


- Cuộc đời

         Ut Hao


- Bạn b chung vui cng bạn ĐV Cảnh

     Trần Văn Ct


- Chung vui cng bạn Đặng Văn Cảnh

       Ban Đại diện PCT 72


- Lịch v cc vấn đề lin quan

     Huỳnh Mao


- Gặp mặt bạn b SG

     Phạm Viết Chấn


- Chung vui cng bạn Nguyễn Văn Cẩm

       Ban Đại diện PCT 72


-  Về qu Điện Thắng

        Bạn b PCT 72


- Lời cm ơn

         Ut Hao


- C NHỮNG THỨ "CHO ĐI"

         Ut Hao


- Nhn l thu rơi

          Dr Tng


- Sai gon oi

          Dr Tng


- Chiều chủ nhật buồn

          Dr Tng


- Một ngy trn vịnh ĐN

        Trần Văn Ct


- Vui Hội ngộ

         PCT 72


- Hội ngộ 44 năm ngy xa trường

         PCT 72


- Hội ngộ 44 năm ngy xa trường

         Le Quang Tho


- Lộc - Tng v cc bạn ở Cali

     Phạm B Lộc


- Lời cm ơn

N.V.Cư - Đ.t - N.H.Tng


- Mời họp mặt Kỷ niệm 44 năm ngy xa trường

      Ban Đại diện PCT 72


- Bạn b cng Trường Dũng

      L Quang Thọ


- Mưa ngu

        t Ho


- Đạo lm con

        Nhiều nghệ sỹ


- Marathon 2016

        Da Nang


- Khch trần gian

        t Ho


- Vui cng bạn b

      Dương Hong Hồ


- Sng Hn tối cuối tuần


- Bạn b gặp gỡ

        Trần Văn Ct


- Chc mừng Sinh nhật

        Trần Văn Ct


- Vui Sinh nhật Dư & Quốc

        L Quang Thọ


- Đường Đời

      t Ho


- Hnh ảnh tiễn bạn    

       Dương Hong Hồ


- Chia tay bạn Hồ Thi H

      Ban Đại diện


- Danang FantastiCity !


- Bạn b PCT 72 SG

       Trần Văn Ct


- 72 v những người bạn đi xa

       Huỳnh Mao


- Thơ phổ nhạc: Chiều xa

          Đặng t


- Kỷ niệm 90 năm ngy giỗ Cụ Phan Chu Trinh

       Huỳnh Mao


- Giỗ Cụ Phan Chu Trinh, SG 24.3.2016

         Phạm Viết Chấn


- Họp mặt Cựu HS PCT

        SG 24.3.2016


- Thầy Hong Bch Sơn v cc tr PCT 72


- Phong tro Duy Tn - Sự tiếp biến văn ha phương Ty đầu thế kỷ XX

       Bi Văn Tiếng


- Về bi Hiệu đon ca "Phan Chu Trinh hnh khc"

       Bi Văn Tiếng


- Thăm Thầy Hong Bch Sơn

       Trần Văn Ct


- Chc mừng hạnh phc

       Ban Đại diện PCT72 


- Lễ Đnh hn con gi bạn Ng Văn Phước

      Bạn b PCT 72


- Thư mời nhn ngy giỗ lần 90 của cụ Phan Chu Trinh

       Huỳnh Mao


- Thơ Ngy 8-3

        Nguyễn Văn Cư


- Vui xun

        PCT 72


- Vui đầu xun

       Bạn b PCT 72


- Ton v bạn b ĐN

       Phạm B Lộc


- Họp mặt đầu năm

       Ban Đại diện PCT72


- Hop mặt đầu năm SG

        Trường Dũng


- Sinh nhật

         nguyễn cng mẫn


- Họp mặt đầu xun

      L Quang Thọ


- Hop mặt đầu năm Bnh Thn

   Phạm B Lộc (94.H)


- Nh V. Dũng, chiều mồng 8 tết

       Bạn b PCT 72


- Valentine & cặp sc đng yu

           t Ho


- Nh Lộc, mồng 8 tết

       Bạn b PCT 72


- Gặp mặt Mồng 8 Tết Bnh Thn

       Phạm B Lộc


- Nh Ct, mồng 7 tết

       Bạn b PCT 72


- Gặp mặt đầu năm

       Bạn b PCT 72


- Bi chi đầu năm

         TVC


- Chc mừng năm mới Bnh Thn 2016

          Bạn b PCT 72


- Ngy cuối năm

          Bạn b PCT 72


- Chia tay bạn V Văn Chi

      Ban Đại diện


- Chia tay bạn Hồ Văn Tịnh

      Ban Đại diện


- Mộng hoa vng

             Đặng t


- Nắng xun

       Trần Ph Hưng


- Chạm trổ cho ma

        Nguyễn Cng Mẫn


- Tm Tr Gala Dinner

            Hữu Tng


- Vui vẻ nh

         Ng Tấn Bn


- Chỉ c hai điều thi

            Đặng t


- Vui vẻ 2016

      Đặng Văn Quốc


- Chc tết Cựu HS PCT 72

      Phng Hữu Chữ


- Happy New Year 2016

       Huỳnh Mao


- Chung vui cng bạn Nguyễn Cng Trnh

     Ban Đại diện PCT 72


- Thin Hưu & bạn b

         Hong Hồ


- Chng ta nn cười mỗi ngy

            Đặng t


- Hnh ảnh đau lng!!!

            Hữu Tng


- Trải rộng hạnh phc.

            Đặng t


- Hạnh phc ngy 20-11

        Nguyễn Văn Cư


- Lễ Khnh thnh nh thờ

        Đặng Văn Quốc


- Chung vui cng bạn L Tnh

     Ban Đại diện PCT 72


- Cc bạn ơi!

      Hồ Đnh Phong


- Chc mừng bạn L Tnh

     Ban Đại diện PCT 72


- Thăm nh bạn Hồng Tư

       Bạn b PCT 72


- Vườn qu

       Trần Văn Ct


-  "Đừng".. v.. "Nn"

            Đặng t


- Huỳnh Mao tăng guitar

            PCT 72


- Tn Thất Vu cng bạn b

              Đ Nẵng


- Vĩnh biệt  Alan Phan

   Nguyễn Hữu Tng


- Khắc khoải

        Thuận Ho


- Đất nước

        Trần Ph Hưng


- Nhớ về Si Gn

        Nguyễn Hữu Tng


- Chiều nay gh thăm Kinh   

        Su Đặng


- Thương nhớ

        Nguyễn Hữu Tng


- Mu tnh yu

        Nguyễn Hữu Tng


- Tn Thất Vu về ĐN

         Bạn b PCT 72


- Thơ: Ma Hội ngộ

        Thuận Ho


- Thơ: Sng qu

        Thuận Ho


- Chng ti lại gặp nhau

          TV Ct


- Mơ hoa

          t Ho


- P.V Chấn & trung thu

          TV Ct


- Chung vui cng bạn Nguyễn Lầu

       Huỳnh Mao


- Gặp gỡ Ton, trước khi bạn về B Rịa

       Bạn b PCT 72


- Tổng kết Cuộc thi Nhiếp ảnh 2013

    Ban Tổ chức PCT 72


- Cảm nhận về buổi gặp mặt 43 năm sau ra trường

      Trương Cng Phi


- Hnh ảnh Kỷ nim 43 năm ngy xa trường

        L Quang Thọ


- Hnh ảnh Kỷ niệm 43 năm ngy xa trường

        Phạm B Lộc


- Slide Kỷ niệm 43 năm ngy xa trường

         Phạm B Lộc


- Kết quả thi nhiếp ảnh

Huỳnh Mao


- Trường Dũng & Đặng t về thăm Đ Nẵng

       Bạn b PCT 72


- Gởi bạn qu mến của ti

        Nguyễn Hữu Tng


- Nn lặng

        Nguyễn Hữu Tng


- Lướt vn Sng Hn

          TV Ct


- Ton v bạn b

       Bạn b PCT 72


- Tng v bạn b

       Phạm B Lộc


- Mở rộng ci .... lng thng !

         Le Minh Mong


- Sơn & bạn b ĐN ở Trc Lm Vin

       Phạm B Lộc


- Lễ truy điệu Thầy gio  knh yu Trần Đại Tăng

      Cựu HS PCT 72


- Vĩnh biệt Thầy knh yu Trần Đại Tăng

      Ban Đại diện PCT 72


- Bạn b trong ngy giỗ Ng. V. Phước.


 - Mừng thượng thọ 100 tuổi mẹ bạn Tng

      Ban Đại diện PCT 72


- Ngy vui

          TV Ct


- Gặp gỡ bạn b

       Đặng Văn Quốc


- Nh cổ T.T.Đường

          TV Ct


- Đại Hng ở Huế 

- Cng Đại Hng

          L Quang Thọ


- Cng bạn b ĐN

          Đại Hng


- Huỳnh Mao v bạn b ĐN

          TV Ct


- Bng hnh xưa

    Nguyễn Hữu Tng


- Nợ trần

    Nguyễn Hữu Tng


- Khắc khoải

      Đặng t


- Mơ hoa

      Đặng t


- Lễ Khnh thnh nh thờ tộc.

        Đặng Văn Quốc


- Đại Lộc - 16/4

        L Quang Thọ


- Thăm bạn Khanh v bạn Chi

      Bạn b PCT 72


- Gặp gỡ Đặng Su & Hồng Tư

     Bạn b PCT 72


- Chung vui cng bạn Nguyễn Nhạn

     Đại diện PCT 65-72


- Khoa Điều dưỡng quốc tế

      Nguyễn Hữu Tng


- Chc mừng Sinh nhật bạn L Hồng Việt

      Bạn b PCT 72


- Sơn Tr yu thương

         Đinh Phụ


- Tng v bạn b

        L Quang Thọ


- Xun Ất Mi - SG

          NT Dũng


- Xun Ất Mi - ĐN

          TV Ct


- Bạn b PCT 72 trong ngy giỗ Mẹ của Đặng Su

      L Quang Thọ


- Đặng Su cng bạn b ĐN

       PCT 65-72


- Hnh ảnh đầu năm Xun Ất Mi - ĐN

      L Quang Thọ


- Cng bạn b ĐN

     Nguyễn Hưng Nam


- Rượu chia phi

      Đặng t


- Họp mặt đầu năm Xun Ất Mi - Tp HCM

      Đặng Su


- Họp mặt đầu năm Xun Ất Mi - ĐN

      Phạm B Lộc


- Họp mặt đầu năm Xun Ất Mi - ĐN

      L Quang Thọ


- Mời họp mặt đầu năm

       Ban Đại diện


- Bạn Tng ni chuyện

      Ban Đại diện


- Niềm vui của Gia đnh

    Huỳnh Mao


- Du lịch thay bạn

    Nguyễn Hữu Tng


- Xun đến rồi


- Chc tết

      Phng Hữu Chữ


- Thn chc cc bạn

     Trần Ph Hưng


- Đn xun

      Phng Hữu Chữ


- Vui cuối năm

    Đặng Văn Quốc


- Cho Xun

      Thi Văn Lộc


- Chia tay bạn Nguyễn Văn Sang

      Ban Đại diện


- Tiễn biệt anh Nguyễn B Thanh

      Bs Tng


- Tất nin SG

    Nguyễn Trường Dũng


- Cuối năm

    Đặng Văn Quốc


- Chc mừng năm mới

      Thu Sương


- Gi từ năm cũ

     Dương Hong Hồ


- Họp mặt cuối năm 2014

      Ban Đại diện


- Đ.V Quốc ht bi Phi pha

      TV Ct


- Khng đề

      Trần Ph Hưng


- N.L Tng cng bạn b ĐN

      Phạm B Lộc


- Chung vui cng bạn Th.V. Lộc

      Ban Đại diện


- Chung vui cng bạn Trương Thin Hựu

     Bạn b PCT 72


- Chc mừng bạn Tơ

      Ban Đại diện


- Chung vui cng bạn Huỳnh Mao

     Bạn b PCT 72


- CHƠI  GIỮA  V  THƯỜNG

       Đặng t Ho


- Lễ To mộ Tiền Hiền

     Huỳnh Mao


- Chc mừng bạn Tiễn

      Ban Đại diện


- Chc mừng bạn Lộc

      Ban Đại diện


- Buồn hu hu

       L Hữu Cầu


- Năm mới 2015

      Nam nguyễn


- Vui vẻ với bạn Hồ

      Bạn b PCT 72


- Vui vẻ 1.1.2015

      Bạn b PCT 72


- Chc mừng năm mới 2015

     Huỳnh Mao


- Hữu Tng  về ĐN

      Bạn b PCT 72


- Chc Ging sinh

      L Quang Thọ


- Merry Christmas and Happy New Year

     Trần Ph Hưng


- Chc mừng bạn Phan Thanh Đức

      Ban Đại diện


- Chung vui cng Gia đnh bạn Huỳnh Mao

    Ban Đại diện PCT 72


- Bạn b PCT 72 về dự đm giỗ Thn phụ bạn Tng

      Bạn b PCT 72


- Chc mừng bạn Huỳnh Mao

      Ban Đại diện


- Chc mừng Sinh nhật bạn Trần Văn Thạch

      Bạn b PCT 72


- Tuyệt vời

      Huỳnh Mao


- Niềm vui trn đầy

      Đặng t


- Nụ cười Hội Ngộ

      TV Ct


- Bạn b gặp nhau

     Minh Mộng


- Tổng kết Hội Ngộ 2014

     Huỳnh Mao


- Thăm Furama Resort

        Huỳnh Tấn Vinh


- Văn nghệ Miền Trung

        PCT 72


- Thăm lại trường xưa

     Phng Hữu Chư


- Mừng Hội ngộ

     L Quang Thọ


- Mừng Hội ngộ

    Cc bạn ĐN


- I'd you to want me

    Nguyễn Đ Knh


- Hotel California

    Nguyn Trương Dũng


- Hội ngộ PCT 72

      Trương Cng Phi


- Ngy Hội ngộ 2014

     Huỳnh Mao


- Đm thnh phố đầy sao

     Nguyễn Hữu Tng


- Bn mi trường xưa

        Đặng t


- Ngm thơ Kỷ nim 42 năm xa trường

    Nguyễn Văn Cư


- Thăm Thầy Trần Đại Tăng

     Huỳnh Mao


- Kỷ niệm 42 năm ngy xa trường

     L Quang Thọ


- Chc mừng  42 năm Hội ngộ

     Phạm B Lộc


- Chc mừng  42 năm Hội ngộ

  G.đnh CHS Đỗ Duy Hải


- Giấy mới lin hoan

     Ban Tổ chức


- Cc bạn PCT 72 tại Huế

     LQ Thọ - TC Phi


- Nhm bạn PCT 72

      Trương Cng Phi


- Mnh sẽ về

      Trần Ph Hưng


- Mnh sẽ tham dự

     Nguyễn Hữu Tng


- Bn mi trường xưa

     Tony Trang


- Hoa học hạnh

     Vợ Đỗ Duy Hải


- Cc bạn thn mến

     Nguyễn Hữu Tng


- Xin cm ơn

     Nguyễn Văn Cư


- Kỷ niệm ngy xưa

      Trương Văn Nhn


- Chc mừng

      Hưng-t-Cư-Tng


- Chung vui cng bạn Hy (12B1)

      Ban Đai diện


- Kỷ nim 42 năm ngy xa trường

       Huỳnh Mao


- Dũng v bạn b ĐN

       TV Ct


- Trường Dũng về ĐN

       L Quang Thọ


- Nhớ tham gia

   Huỳnh Mao - Cng Phi


- Gởi cc bạn chưa về thăm trường cũ

        Hữu Chữ


- Gp

        Trương Cng Phi


- Kim Phước (12B4) về thăm ĐN

       Bạn b PCT72


- Chấn, Nhựt, Mao ở SG

        Phạm Viết Chấn


- Kết quả bnh chọn vng 1

      Ban Tổ chức


- Thống k bi dự thi


- Vu Lan bo hiếu 


- Tnh thơ 1

- Tnh thơ 2

- Tnh thơ 3

- Tnh thơ 4

- Tnh thơ 5

- Tnh thơ 6

- Tnh thơ 7

- Tnh thơ 8

- Tnh thơ 9

- Tnh thơ 10

- Văn đn 1

- Văn đn 2

- Văn đn 3

- Văn đn 4

- Văn đn 5

- Cười nhiều

- Xm ngho

- Tnh xưa

- Thn thương

       Phạm Văn Hoa


- Chia xa

- Cuối thu

- Nhớ

    L Quang Thọ


- Hạ buồn

- Thăm lại trường xưa

- Tm lại cht hương xưa

- Một lần hội ngộ

- Cố qun

- Cuộc tnh Ph vn

     Hữu Chữ


- Nhớ Văn Khoa

- Huế ơi

- Lạc vần

- Lục bt buồn

- Nguyệt

    L Quang Thọ


- Nợ trần

     Nguyễn Hữu Tng


- Tạ từ

     Đặng t


- Nhớ ngy xưa

- Chim bao

- Chiều đi

- Mưa

- Kỷ niệm

- Lục bt

- Nỗi niềm

- Qu khứ

    L Quang Thọ


- Tiễn đưa

- Hoa Mỹ Thuật

     Đặng t


- Nhn

- Chờ

- Nhớ

- Thương

- Hẹn

- Say

       Phạm Văn Hoa


- Tết thời thơ ấu

- Họp lớp tất nin thuở học tr

     Hữu Chữ


- Đng Ba

- Thượng Tứ

- Đại Nội

- Kim Long

       L Quang Thọ


- Nhớ Đ Lạt

- Định nghĩa tnh yu

- Bến xưa

- Thu

     Nguyễn Hữu Tng


- Ấm lng

     Nguyễn Hữu Tng


- Thơ khng

- Nhớ

     Đặng t


- Lại phải ...hồi m

     Đỗ So nh


- Chờ

     Nguyễn Hữu Tng


- Đại Nội

- Đm hong thnh

       L Quang Thọ


- Khắc khoải

     Đặng t


- Ca dao qun o thời @

    Phng Hữu Chữ


- Chữ yu

       Phạm Văn Hoa


- Bạn ơi chớ c "lặn"

     Nguyễn Văn Cư


- Lời cuối

- Lặng thinh

- Chia ly

- Lang thang

- Nhớ

    Phng Hữu Chữ


- Cc bạn thn mến

    Huỳnh Mao


- Bạn Nguyễn Hữu Tng PCT72


- Jacky Phan la ai vay?

     Bach


- Đa hoa v thường

     Đặng t


- Tao ngộ

     Đặng t


- Trăng Thơ Mơ Em V

       Phạm Văn Hoa


- Hồi m

       Đỗ So nh


- Mưa chiều

       L Quang Thọ


- Tnh qu

       Phạm Văn Hoa


- Tnh lỡ

    Phng Hữu Chữ


- Mong

     Ph Hưng


- ĐN qu hương ti 2013

   Jacky Phan


- Mưa ngu

     Đặng t


- Vui th tuổi gi

     Ph Hưng


- Xun hơn tuổi 60 mươi

     Ph Hưng


- Ma hạ v dng sng

     Ph Hưng


- Hương xưa

    trang anh phi


- Ma thu xưa Huế

    L Quang Thọ


- Nằm vin

    Thi Văn Lộc


- Tnh gọi

     Nguyễn Hữu Tng


- C gi bn hoa

     Nguyễn Hữu Tng


- Rắn rồng ru ln phn

    Phng Hữu Chữ


- Em đi

       Phạm Văn Hoa


- Nhớ thầy Vạn Vật

     Trang Anh Phi


- Thăm hỏi bạn!

     Nguyễn Văn Cư


- Tnh anh

     Nguyễn Hữu Tng


- Tnh em

       Phạm Văn Hoa


- Ma chia tay

    Phng Hữu Chữ


- Chờ

     Đặng t


- Chiều Sng Hương

     Đặng t


- Rồng gi ru bạc!

     Nguyễn Văn Cư


- Gp lời

     L Quang Thọ


- Hoan h bạn

     Nguyễn Văn Cư


- Thơ ... gi

     Đỗ So nh


- hahaha

     Bach


- Tặng bạn

     TV Ct


- Vui l chnh

    Thi Văn Lộc


- Hoa tri tnh yu

       Đặng t


- Nối tiếp Vui thơ!

       Phạm Văn Hoa


- Nhớ qu

     Nguyễn Hữu Tng


- Xin lm tiếp

    Thi Văn Lộc


- Mnh lại tiếp

    Phng Hữu Chữ


- Chiều

        L Quang Thọ


- Tuổi gi

        Phạm Văn Hoa


- Cm ơn

     Nguyễn Văn Cư


- Tnh thơ ngy

    Phng Hữu Chữ


- Nỗi sầu lập đng

    Phng Hữu Chữ


- Tnh nhớ

        Phạm Văn Hoa


- Từ ly

     Đặng t


- Xun tnh

     Đặng t


- Xin lam tiếp ...

    Phng Hữu Chữ


- Xin lam tiếp ...

    Thi Văn Lộc


- Ma thu H Nội

     L Quang Thọ


- Họp bạn lin hon khc

      Nguyễn Văn Cư


- Bn về thơ Đường

      Phng Hữu Chữ


- THƠ ĐƯỜNG LUẬT: MỘT MAIMAI MỘT!

      Nguyễn Văn Cư


- Tnh xa

        Phạm Văn Hoa


- Man mc

     Nguyễn Hữu Tng


- Chia xa

       Thi Văn Lộc


- Thơ tứ tuyệt

        Phạm Văn Hoa


- Tấn Bn cng bạn b

     L Quang Thọ


- Tri Tim Mi

     Ng Tấn Bn


- Ga vắng đợi chờ

     L Quang Thọ


- H năm ấy-1972

     L Quang Thọ


- Tnh si

        Phạm Văn Hoa


- Mi trường ngy xưa

       Đặng t


- Chung vui

     Phạm B Lộc


- Ngy giỗ mạ

     L Quang Thọ


- Họp bạn lin hon khc

      Nguyễn Văn Cư


- Nhớ

     L Minh Mộng


- Sng qu

       Đặng t


- Chung vui cng Lộc v Khoan

         Bạn b PCT72


- Sinh nhật bạn Khoan

         Bạn b PCT72


- Lộc vừng

     L Quang Thọ


- Nhớ qu những ngy xưa

        Phng Hữu Chữ


- Xin xin em

        Phạm Văn Hoa


- Tm sự

     Thi Văn Lộc


- Tnh ti

     Thi Văn Lộc


- Hạ đ đến rồi

     L Minh Mộng


- Ma hạ ... sau lưng

     L Minh Mộng


- Tư tuyệt

     L Quang Thọ


- Một pht qun đi

     Nguyễn Hữu Tng


- Lười

     Hung


- Cng bạn Ng Văn Phước

     Bạn b PCT 72


- Tnh khoai

     Đặng t


- Mu tnh yu

     Nguyễn Hữu Tng


- Lời tự tnh

        Phạm Văn Hoa


- Thương nhớ

     Nguyễn Hữu Tng


- Lời tri n

      Đinh Phụ


- Đ Nẵng thnh phố trẻ

      Đinh Phụ


- Lần hẹn h đầu tin

      Nguyễn Văn Cư


- Gởi cho anh em nh!

      Nguyễn Hữu Tng


- Si Gn chiều chủ nhật

      Nguyễn Hữu Tng


- Ơn Thầy

      Đinh Phụ


- Xin ghi lại!

      Nguyễn Văn Cư


- Hẹn nh...

      Trần Quang Trường


- Lm thơ tuổi 61

         Nguyễn Đức


- Sng đời

         TV Ct


- Cuộc thi thơ nhn kỷ niệm 42 năm ngy xa trường

          Huỳnh Mao


- Sơn v bạn b

         PCT72


- Tng v bạn b

         PCT72


- Ma hội ngộ

       Đặng t


- Sinh nhật bạn Quốc 18-5

        Ban Đại diện


- Chung vui cng gia đnh bạn Đỗ Knh

         Bạn b PCT72


- Bến xưa

      Nguyễn Hữu Tng


- Mừng sinh nhật Dư, Quốc

         Bạn b PCT72


- Nhớ bạn Phạm Tnh

         Bạn b PCT72


- Nhớ ng ngoại

          Gia Định


- Chc mừng bạn Knh

          Ban Đại diện


- Chc mừng bạn Trường

          Ban Đại diện


- Thơ ngy ... vui vẻ.

          Bạn b 72


- Mừng thọ Mẹ

          Huỳnh Mao


- Tc đen v tc bạc

       Ng Tấn Bn


- Nắng tắt

       Nguyễn Văn Cư


- Huỳnh Mao pht động video Bạn B PCT 72

          Ban Đại diện


- Nhớ về trường PCT

          Huỳnh Mao


- Time of DaNang

     Rai!


- Mừng tho Mẹ bạn Huỳnh Mao

     L Quang Thọ


- Mừng tho Mẹ bạn Huỳnh Mao

       Phạm B Lộc


- Về thăm nh

        Mao Tng


- Nhớ bạn Phước

        Ban Đại diện


- Nhớ

       TV Ct


- Cho Ngy 8-3

       TV Ct


- V Ngọc Sơn v bạn b

        Đặng Văn Quốc


- Gặp lại bạn b

       Phạm B Lộc


- Hop mặt đầu năm SG

    Nguyễn Trường Dũng


- Tết ở Mỹ

       Phạm B Lộc


- Hanh phc đầu xun

       Ban Đại diện


- Hop mặt đầu năm

    Trần Quang Trường


- Họp mặt đầu năm

     L Quang Thọ


- Mời họp mặt đầu năm

 Gip Ngọ

       Ban Đại diện


- Mừng thọ Bố Mẹ bạn Thin Hựu

     L Quang Thọ


- Gặp nhau mng 6

      Tng-Hựu-Dũng


- Cc ban Tng, Hựu, Dũng về thăm ĐN

     L Quang Thọ


- Cc bạn chc tết


- Lin hoan Tất nin Gip Ngọ - 2014

      Ban Tổ chức


- Nắng thng ging

      Nguyễn Cng Mẫn


- Xun Tng về Tết           Huỳnh Mao


- Ma xun về, em hy đợi anh

       Nguyễn Hữu Tng


- Chc Tết Gip Ngọ

   BLL CHSPCT ĐN kho 1964-1971


- Thứ trời hnh

      Viễn Định


- Vui vẻ cuối năm

      Đặng Văn Quốc


- Chung vui cng bạn Trần Khoan

       Ban Đại diện


- Chung vui cng bạn Dương Hong Hồ

       Ban Đại diện


- Chung vui cng bạn Nguyễn Lương Tng

       Ban Đại diện


- Lời Noel

      Nguyễn Cng Mẫn


- Chung vui cng Đinh Phụ

       Ban Đại diện


- Tnh v thơ

            Đinh Phụ


- Chc mừng cng bạn Danh

       Ban Đại diện


- Cuộc tnh trong mơ

       Nguyễn Hữu Tng


- Cuộc đời c bao lu m mong chờ

       Nguyễn Hữu Tng


- Cảm xc Si gn mưa

       Đặng t Ho


- Chc mừng bạn Lộc

       Ban Đại diện


- Si Gn mưa

      Nguyễn Cng Mẫn


- Về qu bạn Tng

         Trần Văn Ct


-Australia NewZealand

       Huỳnh Mao


- Cc bạn vui vẻ

       Phạm B Lộc


- Đỗ Knh cng cc bạn

        Đặng Văn Quốc


- Họp mặt 41 năm-SG

        Nguyễn Đức


- Bn về mn ngon Đ Nẵng

        Bi Văn Tiếng


- Để qun con tim

        Trần Văn Long


- Lễ trao giải viết văn

        Nguyễn Văn Cư


- Khc ht bạn b

        Nguyễn Văn Cư


- Bao điều nhớ mi

          L Quang Thọ


- Họp mặt 41 năm

         Trần Văn Ct


- Lin hoan v trao giải

        Ban Đại diện


- Kết quả bnh bầu

        Ban Tổ chức


- Cc bi viết dự thi

        Ban Tổ chức


- Tản mạn 60

        Đặng Văn Quốc


- Về bn dng sng

        Trần Ph Hưng


- Một cht ru phong

        Trần Ph Hưng


- Mưa Huế

        Nguyễn Văn Cư


- Hồi ức về Thầy Cố Hiệu Trưởng Trần Vinh Anh

       Nguyễn Văn Cư


- Tnh bạn & hạnh lắng nghe

       Đặng Văn Thnh


- K ức một thời

       L Quang Thọ


- Hạnh phc ở quanh

đy

       Đặng Văn Thnh


- Mạ ti

       L Quang Thọ


- Lục bt trong mưa

       L Quang Thọ


- Chuồn thn

        Trần Quang Trường


-C ph - Tản mạn

        Đặng t


-Dư m c ph "Thiền"

        Đặng t


- Trăng trong thơ Hn Mặc Tử

       L Quang Thọ


- Ca trực

      Nguyễn Hữu Tng


- Trang Web thn thiết của ti

     Nguyễn Trường Dũng


- Cuộc zui no ti cũng cố nu anh z.

      Nguyễn Cng Mẫn


- Đo tạo bc sĩ

      Duy Tnh


- Thm cht g technicolor!!!

      Huỳnh Ngọc Dũng


- Bn dng sng

      Nguyễn Hữu Tng


- NHỚ VỀ NGƯỜI THẦY

       Đặng Văn Thnh


- Bạn b v Trường Dũng

     Trần Văn Ct


- Trường h

     Trần Quang Trường


- Một buổi ni chuyện

     Nguyễn Hữu Tng


- Lần đầu bơi xa

     Trần Văn Ct


- Bổ sung thng tin của mnh

     Trương Cng Phi


- Chc mừng bạn Phan Đnh Tn

     Ban Đại diện


- Xa rồi ma đng

     Nguyễn Nam


- Hoi niệm về c ph

       L Quang Thọ


- Ma h 2013  & những hoi niệm

       Đặng Văn Thnh


- m hưởng những cy cầu

     Trần Văn Ct


- EQ l chỉ số quyết định!

     Huỳnh Mao


- Chc mừng bạn Sơn

     Ban Đại diện


- Chia vui cng bạn Nguyễn Đnh Lai

     Ban Đại diện


- Chia vui cng bạn Phạm Nho

      Ban Đại diện


- Chống tai biến, đột quỵ

      Phạm Đon


- Như chưa bao giờ được nhớ

       Đại Hng


- Cho

       Xun Tng


- Cc hnh chưa cng bố        <Xem hnh>

       Huỳnh Mao


- Chuyện sng nay

       Đặng Văn Thnh


- Kỷ niệm 41 năm ngy xa trường

       Huỳnh Mao


- Nhớ bạn Phạm Tnh.

       L Quang Thọ


- Khc ca bn đường

      Phạm Tnh


- Bạn Tng về ĐN

 H2, 3, 4, 5

       LQ Thọ - PB Lộc


- Cố gắng sắp xếp thời gian

       Phạm Nam Chinh


- Tiễn bạn Phi Ninh

- Lời cuối gởi NP Ninh

       Ban Đại diện


- Đm giỗ lần thứ 87 cụ Phan Chu Trinh

      H1, 2, 3, 4

       Huỳnh Mao


- Để gọi l tưởng nhớ

     Nguyễn Ch Trung


- Một dịp m ...

     Trần Đnh Danh


- Bạn Tng về thăm ĐN đầu năm

       H2   Xem tiếp

       L Quang Thọ


- Bạn Tng về thăm ĐN đầu năm

  H2, H3, H4, H5

       Phạm B Lộc


- Gặp bạn Thanh Đức v Đnh Danh

H1, 2, 3, 4

      Huỳnh Mao


- Tự trch mnh

       Nguyễn Văn Cư


- Họp mặt đầu năm

H1, 2, 3, 4, 5, 6

       L Quang Thọ


- Họp mặt đầu năm

H1, 2, 3, xem tiếp

       Phạm B Lộc


- Truyện cổ dn gian

       Bi Văn Tiếng


- Mời họp mặt đầu năm

       Ban Đại diện


- Xun 2013 của Mao Giao

H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


- Hoavien.Dang's photo album

       Hoavien.dang


- Gặp nhau mồng 7 tết

H2. 3, 4, 5

       Phạm B Lộc


- Trường Dũng về tết ĐN

H2, 3, 4, 5, 6, 7

       Phạm B Lộc


Trường cầu chc

      Trần Quang Trường


Chc mọi người

      Sangnoir


Chc mừng năm mới

      Huỳnh Mao


- Chc cc bạn

      Trần Ph Hưng


- Thn chc cc bạn

      Huỳnh Ngọc Dũng


- Cc bạn PCT trong ngy giỗ Mẹ bạn Su

H2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

     P. B Lộc - N. H Tư


- Cc bạn Hưng, Su, Hựu, Tư về Tết vui cng cc bạn tại Đ Nẵng

H2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

       Phạm B Lộc


- Nhớ cc bạn đ ra đi

      Ban Đại din PCT72


- Bạn Tư về Đ Nẵng

     Hnh 2,

       Nguyễn Văn Dư


- Bạn Su về Đ Nẵng

     Hnh 2, H 3, H 4

       Phạm B Lộc


- ṂT VÀI CẢM NGHĨ V̀ H̀I KÝ B/S NGUỸN HỮU TÙNG

       Đặng Văn Thnh


- Chc bạn Tng

       Trần Văn Ct


- "Từ khởi nghiệp đến M&A"

        L Quang Thọ


- Hnh ảnh ra mắt cuốn hồi k của bạn Nguyễn Hữu Tng

      Nguyễn Trường Dũng


- Thi Lan ma ny

      Huỳnh Mao


- Tơ Mao Wedding

      Huỳnh Mao


- Ngọc Sơn đn năm mới ở ĐN

      Phạm B Lộc


- Chia vui cng bạn Ng Tấn Bn

       Ban Đại diện


- 8 lời khuyn cho sức khỏe

      Trần Văn Long


- Chia vui cng bạn Hồ Đnh Phong

       Ban Đại diện


- Happy New Year

      Trần Ph Hưng


- Bạn Hồ Trọng Qu (12A2) cng bạn b ĐN

      Đặng Văn Quốc


- Hưng & Ct

       Nguyễn Trường Dũng


- Đn mừng Năm Mới

       Nguyễn Trường Dũng


- Bạn Hồ Trọng Qu (12A2) cng bạn b ĐN

        L Quang Thọ


- Bạn Hồ Trọng Qu (12A2) cng bạn b

       Huỳnh Mao


- Bạn Trương Văn Nhn (12B2) cng bạn b

       Huỳnh Tiển


- Bạn c ngho khng?

      Thư gin cuối tuần


- Ấm p trong lng

      Trần Hoa


- 17 năm....................

       Trương Thu Sương


- Họp mặt tại nh bạn Mao

        Trường Dũng


- Tri n

        Nguyễn Ch Trung


- Bạn Hải cng anh em

       Huỳnh Mao


- Cảm nhận được vẻ đẹp

        Nguyễn Hữu Tng


- Nhẹ nhng v thanh thản

       Đặng t ( Ho)


- Sao khng lu hơn nữa.

      Trần Ph Hưng


- Thật khng g cảm động bằng

       Trương Văn Nhn


 Cc bạn Phước (B4) v Lộc (B3) cng bạn b

       Đặng Văn Quốc


- Mi mi khng qun được

       Sangnoir


- Bo co tổng kết chương trnh

       Huỳnh Mao


- Bo co ti chnh

       Huỳnh Mao


- Cảm xc về Đại tiệc

      Đặng Văn Thnh


- Vẫn thấy ấm p

      Trần Ngọc Long


- Nghe cc bạn kể lại

     Huỳnh Ngọc Dũng


- Thnh cng rực rỡ

      Nguyễn Đức Tri Tn


- Trọn vẹn niềm vui

      Nguyễn Văn Cư


- Điều cn lại

      Nguyễn Ch Trung


- Vẫn ước g

       Thi Văn Lộc


- Video Kỷ niệm 40 năm xa trường (I)

    NV Cư - Đnh Lai

- Video Kỷ niệm 40 năm xa trường (II)        

    NV Cư - Đnh Lai


- Nồng ấm vng tay

      Nguyễn Cng Trnh


- Chia vui cng cc bạn

   Huỳnh Văn Thọ

   L Nho Hỗ

   Huỳnh Sĩ Khim

      Ban Đại diện PCT72


- Thnh thật xin lỗi Thầy

       Huỳnh Mao


- Tri n Thầy Chu Trọng Ng

       Nguyễn Văn Cư


- Hnh ảnh giao lưu CHS ngy 30-9

       Đỗ Văn nh


- Hội ngộ của cc nh v địch v bạn b

       L Thế Sung


- Minh that cam phuc

       Nguyen Nhut


- Dư m v Nhớ

       Đặng Văn Quốc


- Ngy về trường

       Nguyễn Hữu Tng


- Đm Hội Ngộ

       L Quang Thọ

- Đm Hội Ngộ

       L Quang Thọ


- ĐẾN BAO GIỜ MỚI GẶP LẠI

     Nguyễn Trường Dũng


- TRẬN ĐẤU TRONG MƠ

     Nguyễn Trường Dũng


- Trước giờ khai mạc

       Phạm Nam Chinh


- XEM HNH ĐẠI HỘI PCT ĐN 14-15-16/09/2012

        Nguyễn Văn Cư


- Video đm Gala kỷ niệm 40 năm ngy xa trường CHS_PCT NK:65-72

        Nguyễn Văn Cư


- Kh hnh dung

       Trần Ph Hưng


- Lắng đọng

       Ng Tấn Bn


- Lng lng niềm vui

       C Như Hoa.


- Hnh ảnh họp mặt

       Phạm Viết Chấn


- Mnh thật sự cảm động

       Sangnoir


- Diễn văn Khai mạc

       Bi Văn Tiếng


- Đm Hội Ngộ 16/9

     Ban Tổ chức PCT72


- Mọi sự tốt lnh

     Đặng t Ho


- Cu chuyện cảm

 động

     Phạm Viết Chấn


- Những kỷ niệm học tr

     Nhn Trường


- Thơ v hnh

     Đặng t


- Vĩnh biệt Phin

     Nguyễn Văn Bch


- Lng tri n

     Tung Le Ngoc


- Chia tay bạn Phin

     Huỳnh Mao

- Những hẹn h ..

     Đo Hữu Gia

- Nhớ bạn

     Phạm B Lộc

- Ước vọng cuối của Phin

     Hng Đặng.

- Khc bạn Phin

    Nguyen Huu Tung

- Chia buồn cng gia đinh bạn

     Ban Đại diện PCT72

- Lời cảm tạ

     Gia đnh bạn Phin


- Gởi cc bạn

     Phạm B Lộc


- Lời cảm tạ

     Gia đnh bạn Phước

- Chia tay bạn Trần Ng Văn Phước

     Ban Đại diện PCT72

- Bạn b phng điều Phước

     Ban Đại diện PCT72

- Khc thương khi bạn ra đi

     Trần Hoa


- TRI N QU THẦY C

     Ban Đại diện cc kha

  Hnh ảnh (L Quang Thọ)

  L thư ring (Tran Hoa)


- Chia vui cng bạn Nguyễn Trường Dũng

     Ban Đại diện PCT72


- DS cc Gio sư

     Phng Hữu Chữ

(xem dạng ảnh 1, 2, 3, 4)


- Một ln my bay...bay

     nguyễn cng mẫn

- Đm nhạc tưởng nhớ Phạm Tnh

     Nguyễn Lai

- Cc bạn cng Tnh

     Huỳnh Mao

- Cc bạn 64-71

- Cc bạn 12B4/A2

- Cc bạn cng Phạm Tnh

     L quang Thọ

- Chia tay ban Phạm Tnh

    Ban Đại diện PCT72


- Bạn Đại Hng về thăm Đ Nẵng

    L quang Thọ


- Muối Việt Nam. Nghịch l mi mi. Nếu khng

     L Quang Thọ


- Bạn Nhựt về thăm Đ Nẵng

    L quang Thọ


- Gia đnh

     Phạm B Lộc


- Chương trnh đại lễ

     Huỳnh Mao


- Bi viết của cc bạn

     Ban Tổ chức & ĐH


- Những oi ăm ngược đời trong tiếng Việt

     L Quang Thọ


- BI CA THN THƯƠNG NHẤT

     Nguyễn Văn Cư


- KHC MẸ

     Nguyễn Văn Cư


- Lời cm ơn

     Ban Đại diện PCT72


- GIỚI THIỆU CUỐN SCH M NHẠC PHỔ THNG CỦA THẦY HONG BCH SƠN

- Hnh ảnh (L Quang Thọ)

- Hnh ảnh (Pham Nam Chinh)

- Video(Nguyễn Ngọc n)

 


- Chia vui cng bạn Thiều Đnh Cho

     Ban Đại diện PCT72


- Chia vui cng bạn Nguyễn Văn Được

     Ban Đại diện PCT72


- Bạn Phước cm ơn


- Thư mời v/v Pht hnh tập nhạc của Thầy Hong Bch Sơn

     Ban Đại diện PCT72


- Chia vui cng bạn Nguyễn Nhật Tuyền

     Ban Đại diện PCT72


- Bi viết cho Kỷ yếu

     L Quang Thọ


- Cc bạn ngy đầu năm

      Trường Dũng


- Bạn Su cng anh em tại ĐN


- Cn nhớ mnh khng:  

      L hồng Nhật


- Bạn Quyền đ ra đi

      Ban Đại diện PCT72


- DS ủng hộ bạn Phước

- Cc bạn bn Phước


- Găp mặt đầu năm 2012

    Đặng văn Quốc


- Cng bạn N.V.Phước 12B4

   Ban Đại diện PCT72


- Mời họp mặt đầu năm

   Ban Đại diện PCT72


- Bạn Xun Tng về thăm qu Đ Nẵng

     L Quang Thọ


- Lời chc đầu năm

      Huỳnh Mao


- Chc mừng năm mới


- Người ăn my

    PhamVietChan

- Thăm bạn Được (A2)

    Ban Đại diện PCT72

- Thng tin gần nhất

- Anh em PCT 72 cng bạn Tng, cuối năm

   Tran Quang Truong

- Chia vui cng bạn Ng Văn Phước

   Tran Quang Truong

- Ban Tổ chức v Điều hnh

     Huỳnh Mao

- Chia vui cng bạn Huỳnh Văn Sẽ

    Tran Quang Truong

- Chia vui cng bạn Huỳnh Sĩ Khim

    Tran Quang Truong

- Lời chc an khang

     Le Quang Tho

- Chia vui cng bạn Huỳnh Văn Sẽ

     Ban Đại diện PCT72

- Chia vui cng bạn Trần Văn Duyệt

     Ban Đại diện PCT72

- Chia vui cng bạn Huỳnh Sĩ Khim

     Ban Đại diện PCT72

- 12B1 xưa v nay

      Huỳnh Mao

- Cho Email lin lạc ln trang chủ

      Huỳnh Mao

- Nguyễn Hữu Tng v anh em

- Huỳnh Mao đ đy

- Cho bạn

    Tran Van Cat

- Chung tay xuất bản tập sch nhạc l của Thầy Hong Bch Sơn (trường PCT DN)

     Anh em PCT72 ở TP HCM

- Vợ chồng bạn Nguyễn Văn Bch về thăm Đ Nẵng. 5/12/2011

       Phạm B Lộc

- Chia vui cng bạn Nguyễn Hữu Nhạn

     Ban Đại diện PCT72

- Mời cc bạn

       Phạm B Lộc

- Tnh thn
    
 Nguyễn Đăng Nam

- Chung tay xuất bản tập sch nhạc l của Thầy Hong Bch Sơn (trường PCT DN)

     Ban Đại diện PCT72

- Chia vui cng bạn Hồ Đnh Phong

     Ban Đại diện PCT72

- Thư Ngỏ v/v kỷ niệm 40 năm ngy ra trường

      Huỳnh Mao

- Bạn Chnh cng chng ta.

     Tran Van Cat

- Chia vui cng bạn L Tnh

     Ban Đại diện PCT72

- Một số hnh ảnh buổi ca nhạc tiển đưa Nguyễn Nam

      Huỳnh Mao

- Nguyễn Nam đ ra đi.

     Ban Đại diện PCT72

- Nắng đi học

     Nguyễn Văn Cư

- Chia vui cng bạn Nguyn Đạt

      Ban Đại diện PCT72

- Chia tay bạn Hồ Ngọc Cảnh

      Ban Đại diện PCT72

Đổi địa chỉ E-mail

       NgoTanBan

- Bạn Lợi cm ơn

       TranVanCat

- Chia vui cng bạn Dư

- HY ĐẶT CỐC NƯỚC CỦA BẠN XUỐNG

       Phạm B Lộc

- Chia vui cng bạn Phạm Nho

      Le Quang Tho

- Cng ban Phan Loi 12 b3

       TranVanCat

- Cung ban Phan Loi 12 b3

       Lequangtho

- Bạn Nguyễn Đăng Nam 12B4

- Khc ca bn đường

       Nhạc Phạm Tnh

- Vợ chồng Huỳnh Mao về thăm Đ Nẵng 1-4

       Phạm B Lộc

- Lời cuối gởi NP Ninh

- Kỷ niệm thứ 85

        Lequangtho

- Dang Manh Hung về thăm Đ Nẵng

        Lequangtho

- Một thong

- Mi mi giọng rề

       Chấn Chương Huyền

- Bạn V Ngọc Sơn về thăn Đ Nẵng 8/3/11

        Lequangtho

- Viết về Mẹ

        Lequangtho

- Bi thơ hay qu !

        Ng Tấn Bn

- Gởi cc bạn bi thơ

- Thầy ơi

        Thầy Trần Đại Tăng

- Họp mặt ma xun

         Phạm B Lộc

- Bạn Tng v ban Su về Đ Nẵng

         Phạm B Lộc

- Bạn Tng v bạn Su về Đ Nẵng

 16/2/11 -  Lequangtho

- Thư mời họp mặt đầu năm Tn Mo

      Ban Đại diện PCT72

- Thay rat vui

         Lequangtho

- Nh bạn Dư Mồng 8 Tết

         Phạm B Lộc

- Gia đnh Huỳnh Mao & Tết tai Duong Nguyen Hue va Cong vien Tao Dan Sai Gon

- Chc mừng năm  mới

- Chc mừng năm mới

- Tất nin nho nhỏ v ấm p 11-1-11

          Trường Dũng

- Nghĩ về cc chu

          Phạm Văn Hoa

- Bạn Nguyễn Hữu Tng về Đ Nẵng

- Chia vui cng bạn Đặng Chnh

- Chia vui cng bạn Nguyễn Ch Trung

- Bi viết hay của thầy Trần Đại Tăng

         Huỳnh Lịch (15/6/10)

- Đọc cho vui

          Phạm B Lộc

- Lễ hội dn gian Đất Quảng

         Bi Văn Tiếng

- Cn nhớ hay khng?

         Huỳnh Mao

- Chia vui cng bạn Phạm Tnh

- Chia vui cng bạn L Quang Thọ

       Anh em PCT 72

- Chang co gi de tang nen tang bai tho vay

           Thầy TDT

- Vợ chồng Huỳnh Mao về thăm Đ Nẵng - trang 2

- Lộc đi Melbourne, c

- Họp mặt đầu năm 2010 H1, H2

        Phạm B Lộc

- Viết về Mẹ

- Nhỏ to một cht

        L Quang Thọ

- Họp mặt đầu năm Canh Dần - 2010

        Ban Đại diện

- KHAI BT XUN CANH DẦN
     
  Nguyễn Văn Cư

- Anh em gặp nhau H1, H2

       Phạm B Lộc

- Hẹn găp nhau ở ĐaNa

        Truong Dung

- Số 5. Sự ngẩu nhin & sắp đặt huyền diệu?

        L Quang Thọ

- Bạn Nguyễn Hữu Tng về Đ Nẵng

        Phạm B Lộc

- CHUC NAM MOI 2010

        Tran Phu Hung

- Happy New Year

       L Quang Thọ

- CẢNH CUỐI THU

       NV Cư - Lộc - L

- CHUYỂN TRẠI GẶP VỊT LẠC

- VỊT LẠC- HOẠ

       Nguyễn Văn Cư

- Chia vui cng bạn Dư

- Bạn Nhật về ĐN

       <Xem hnh>

     - Cc bạn đọc cho vui.  

       Phạm B Lộc   

- Kỷ niệm trong ti

       Chấn Chương Huyền

- Thn tặng chm thơ: XE ĐẠP THỒ

          Nguyễn Văn Cư 

- Nhớ trường xưa

         ĐINH PHỤ 12A2

(P- V- HOA 12A2)

- Chc mừng bạn Sơn

- Chia vui cng Tịnh

- Huỳnh Mao, đ đy..

- NGUYỄN ĐẠI HNG 12C-PCT-72 VỀ THĂM HUẾ

- CHC MỪNG CHC MỪNG ...

- Hinh chup chung voi Phien

          Trường Dũng

- Hương xưa

- Thời gian

           Nguyễn Văn Cư 

- Chc mừng bạn Tn Thất Vu.

- Chc mừng bạn Đặng Su.

- Ngy vui của con Tn Thất Vu.

- Ngy vui của con Đặng Su.

- Hnh của Lộc v cc bạn ở Mỹ

( 1, 2, 3)

- Bạn Tng cng anh em

- Nơi thời gian ngừng lại

- Một thong Mỹ Sơn

          L Quang Thọ

- Bạn Phạm Tnh khai trương qun c ph 235

- Goi Cat may tam hinh Hoa Loc Vung moi no.

( 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Phạm B Lộc

- Chc mừng bạn t Ho

- E-mail

         Trần Văn Ct