Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Bà THÁI THỊ PHỐI là hiền thê bạn PHẠM VĂN HOA  Cựu HS lớp 12A2 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào ngày 12/9/2021 nhằm ngày 6 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng thọ 67uổi.

Lễ an táng tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên, vào lúc 15h00, ngày 13/9/2021 (ngày 7 tháng 8 năm Tân Sửu).

Toàn thể Cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng bạn Hoa và Gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72