Cựu HSPCT NK 65-72 xin chân thành cám ơn:

Các anh Băng Thanh, Lê Phú Kỳ , Nguyễn Ngọc Ân......, bạn Bùi văn Tiếng , Huỳnh Mao, Nguyễn Xuân Tùng (Úc), Nguyễn Đại Hùng, Dương Hoàng Hồ, Trần Khoan, Trần Hữu Trung, Phạm T́nh......và các bạn cựu HSPCT các NK khác......, các ca nhạc sĩ, chủ quán CAFE CATINAT đă đóng góp, tổ chức buổi phát hành tập sách "Âm nhạc phổ thông" của thầy Hoàng Bích Sơn thành công tốt đẹp.

Ban đại diện PCT72.