2021 - Một khởi đầu trn đầy niềm vui v hạnh phc - Một bầu trời sức khỏe - Một đại dương tnh bạn.

Nguồn: Ng Tấn Bn