Như một nn tm hương..
nhớ về bạn b v bao người
đ mất trong đại dịch Covi..

THƯƠNG NGƯỜI VỀ CHỐN XA XI

Vẫn biết sắc thn hạt bụi..
M sao mắt đỏ bi ngi,
Tiếc bao phận người khuất ni..
Ngậm ngi vận nước khn ngui.!

Dng đời gi cuốn hoa tri,
C bng hoa no đắm đuối.?
Cho người cuối trời mồ ci..
Buồn rơi.. chiếc l vng ơi.!

Trần gian một thời dong ruỗi
Cuối đường chiếc bng ngược xui.
Cn ai vẫy tay lần cuối.?
Một lần cho ấm mi cười,
Rồi xa.. qun trọ đời người..
Một lần nhắm mắt bung xui.!

Tiễn đưa đất Mẹ lun hồi..
Chắp tay niệm khc kinh cầu.
Sng su lữ khch về đu.?
Bồi hồi qu cũ xa xi.!
............................................
Về đu.. ct bụi nhiệm mu.?
Cn đy - một thong my bay.!

Thuận Ho
(PCT NK 65 - 72)