Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đa Nẵng niên khóa 1965-1972

Bạn Phạm T́nh Cựu HS Lớp 12B4 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào lúc 4giờ55 ngày 9/6/2012 ( nhằm ngày 20 tháng tư âm lịch ). hưởng thọ 61 tuổi.

Linh cữu quàng tại: tư gia, Phường B́nh Thuận, TP Đà Nẵng

Thời gian viếng từ 19:00 ngày 9/6/2012

Lễ di quan:  lúc 6h, ngày 12/6/2012. An táng tại Nghĩa trang G̣ Cà, tp Đà Nẵng.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72


 

Vẫy tay một quảng đời - Về thăm nhau người ơi