Nguyễn Hữu Liêm (1952-2020)

--------------------------

Tin buồn

Vô cùng thương tiếc báo tin cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Bạn Nguyễn Hữu Liêm HS Lớp 12C trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào ngày 4/4/2020 (nhằm ngày 12 tháng 3 năm Canh Tư), hưởng thọ 69 tuổi.

Linh cữu quàng tại: tư gia, đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng

Thời gian viếng từ 17 giờ, ngày 5/4/2020

Lễ di quan:  lúc 6h, ngày 8/4/2020. An táng tại Nghĩa trang Thành phố Hội An.

Các bạn Đặng Văn Quốc (12B4) và Phùng Miễng (12C) đại diện đến chia buồn và thắp nhang tiễn bạn.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72