T̀NH TÔI

Yêu em từ thuở c̣n xuân
 

Ba mươi năm lẻ đă từng đắm say
 

Bên em những tháng cùng ngày
 

Đắm say cũng lắm đắng cay cũng nhiều
 

Một ḿnh đi giữa chợ chiều
 

Biết ḿnh đánh mất t́nh yêu thuở nào
 

Em ơi đừng hỏi v́ sao
 

Bao lần hờ hững lối vào nhà em
 

Yêu em chỉ để buồn thêm
 

Đành thôi giả biệt êm đềm thế thôi.

Thái Văn Lộc