TỔNG KẾT

HỘI NGỘ 48 NĂM NGÀY XA TRƯỜNG

 

Các bạn Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Niên Khóa 1965-1972 thân mến.

Nội dung:

Kỷ niệm 48 năm ngày xa trường, chúng ta lại có dịp gặp gỡ, bên nhau sau những ngày xa cách.

Về dự có 49 bạn, trong đó các bạn ở xa: từ Tp HCM có Trường Dũng, Hữu Tùng, Đặng Út, từ Tam Kỳ có  Nguyễn Văn Hy, từ Đại Lộc có Phạm Nho, Phan Đ́nh Tân, Huỳnh Văn Sẽ, Nguyễn Nhật Tuyền, Thiều Đ́nh Cho, từ Tiên Phước có Thái Văn Lộc.

Các bạn từ trường TH Sao Mai có: Lê Trung, Trần Kim Thái và Phạm Phú Mẫn.

Các bạn từ trường Ngoại Ô và Hồng Đức lần đầu tham gia: Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Trọng Khương, Nguyễn Thị Ái Liên.

Cùng vợ chồng các bạn Đặng Văn Quốc, Nguyễn Công Tŕnh, Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Sỹ Khiêm,Trần Văn Cát, Trần Mỹ, Hồ Đ́nh Phong.

Và các bạn hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng.

 

Hội ngộ năm nay, chung ta nhớ về Trưởng ban tổ chức Huỳnh Mao, người bạn thân thiết đă không c̣n trở về.

Bạn bè PCT 72 thống nhất đề cử bạn Nguyễn Hữu Tùng sẽ tiếp tục vai tṛ Trường ban tổ chức của NK PCT 65-72.

Chúng ta đă bên nhau ôn lại những kỷ niệm tuổi học tṛ với trường xưa, nhớ về các Thầy Cô, những vui buồn trong cuộc sống hiện tại.

Đồng thời cùng hướng về ngày Hội Ngộ 50 năm xa trường tổ chức vào năm 2022 tại TP quê nhà Đà Nẵng.

Tài chính:

Tổng thu: 17.800.000 đ (trong đó Nguyễn Hữu Tùng tài trợ 9.000.000 đ).

Tổng chi: 17.800.000 đ

Hóa đơn thanh toán & Bồi dưỡng Nhạc công: 17.000.000 đ

Băng rôn + hoa + phục vụ: 800.000 đ

Các bạn thân mến

Thời gian qua đi, t́nh bằng hữu vẫn luôn là một quà tặng quư báu mà mỗi chúng ta đă cùng nhau vun đắp từ ngày xa trường đến nay và chắc rằng vẫn măi luôn luôn như thế.

Những thiếu sót mong các bạn hoan hỷ bỏ qua.

T/M Ban Tổ chức

Đặng Văn Quốc