Nhờ chim n gởi lời thơ về nhỉ.

Nhắn hộ ta lng vẫn mi mong chờ.

Nước sng Hn cứ lững lờ thương nhớ.

Đm B N m ấp dy Trường Sơn.

Sơn Tr đ mắt nhn quanh biển rộng.

Đm Mỹ Kh sng vỗ khc qun hnh.

Mu hoa phượng con đường L Lợi đỏ.

Tuổi thơ ta chưa một pht phai mờ.

Qu hương đ mặn nồng mi gi biển.

                                        Nguyễn Hữu Tng