BẠN ƠI! CHỚ C LẶN

        (Thn gởi bạn Đỗ So nh)

Bc lặn su rồi, Tớ biết ai?

Rủ nhau ứng th chốn Văn-Đi,

Dẫu khng đỏ chi ngi đầu bảng,

Ắt cũng hườm-hườm vị thứ hai!

Ngy trước, Vua ban nhiều Chức-tước,

By chừ, Tớ chịu hổng Cn-Đai!

Ru ria, o mo đều quăng hết!,

Sợ sng Thần Cng bịt kn tai!

Huế, 06/08/2014.

Nguyễn Văn Cư.