NHỚ

Ai thắm mi cười nt nguyn sơ

Bơ vơ nỗi nhớ chẳng bến bờ..

Ngn khuya hoa mộng ph dung nở

Một gc trời ring hẹn ước chờ..!

Tnh ngỡ xưa rồi đẹp như thơ

Mu thu o tm chẳng phai mờ

Đ vng no phi pha tan vỡ..

Biển nhớ ngn năm sng vỗ bờ..!

Đặng t