Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đa Nẵng niên khóa 1965-1972

Bạn NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Cựu HS Lớp 12A2 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào lúc 9 giờ 5 ngày 10/2/2018 (nhằm ngày 25 tháng 12 Đinh Dậu). hưởng thọ 67 tuổi.

Linh cữu quàng tại: tư gia, đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Nẵng

Thời gian viếng từ 19 giờ 30, ngày 10/2/2018

Lễ di quan:  lúc 6h51, ngày 13/2/2018 (nhằm ngày 28 tháng 12 Đinh Dậu). An táng tại Nghĩa trang Gia tộc Ḥa Phong, tp Đà Nẵng.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72