Lục bát trong mưa

Ước chi là hạt nước mưa,

Rơi trên ngọn lá đong đưa chiều tàn.

Để nghe trong thoáng vội vàng,

Chút sầu rơi rụng theo làn mưa bay.

Gởi t́nh theo gió heo may,

Cơn mưa bất chợt cơn say lỡ làng

Mưa rơi rả rích t́nh tang

Tôi nghe vỡ vụn theo hàng giọt mưa

 

 

 

 

Lộc vừng

Lộc vừng hoa đỏ lá vàng

Theo tôi xuống phố ngỡ ngàng bởi đâu

Mùa thu bất chợt mưa ngâu

Ngă nghiêng rơi rụng nổi sầu miên man

Em đi bao nổi ngổn ngang

C̣n riêng tôi với mênh mang nổi buồn

Lộc vừng ủ  rũ chiều buông

Xin em chút mộng muộn màng cùng tôi

 

 Lê Quang Thọ


26/8/2013 - Bài dự thi số 16