Tnh Xa

 

Ở pha bn kia đường dng c gi m ti đ từng yu hiện r dần mồn một, ci cảm gic gặp lại người con gi mnh đ từng yu thật l lạ, c ci nn nao, hồi hộp v c cả những k ức của ngy no bổng a về trong pht lt

 

                             Quen nhau từ dạo trăng ln

                             Thuyền kia lạc bến ln đnh giữa dng

                             Mỗi  khi nắng xế chiều dng

                              Cơn mơ tnh i phiu bồng lng du

                              Thoảng nghe cu ht lời ru

                              Gi lay lay động hng d lao xao

                              Trăng vng soi bng dưới ao

                              Hạt sương rơi nhẹ hồn vo thin thu

                                            Phm văn Hoa