Ti c một thời gian di lm đường sắt. Chứng kiến bao cảnh vui buồn trn sn ga.   Bồn chồn ho hức người đi đn. Buồn vời vợi kẻ tiển đưa.

Những bi thơ bốn cu: Sn ga-Nỗi buồn

1. Ga vắng đợi chờ

2. Ga buồn

3. Tiễn biệt

1. Ga vắng đợi chờ

Mưa đm buốt lạnh từng cơn,

Trn thềm ga vắng c đơn lạnh lng.

Đn soi bao nỗi nhớ nhung,

Buồn trng theo bng nghn trng xa xăm

 

2. Ga buồn

Ga buồn bao nỗi biệt ly,

Đường tu nghẹn nỗi người đi kẻ về.

Ci tu nghe tiếng no nề,

m vang trong gi tỉ t nỗi lng.


 

3. Tiễn biệt

Tu đi mang cả vấn vương,

Sn ga quạnh vắng niềm thương đợi chờ.

Tu đi khuất nẻo xa mờ,

Bng ai cn đứng bơ vơ một mnh

L Quang Thọ