Huỳnh Mao cùng các bạn ở Úc và Tân Tây Lan

Xem đầy đủ Video trên Youtube

Chào các bạn.

Mao vừa về sau 4 tuần cùng bà xă tham quan Úc và Tân Tây Lan.

Thay mặt PCT 1972 Mao đă mang sang Úc và trao Kỷ niệm chương 40 năm ngày xa trường, đồng thời  thông báo với các bạn Tùng, Lư (Sydney) và Tâm (Mel) về chương tŕnh thực hiện video Phan Châu Trinh 1972  Kư Sự (Đang đề nghị góp ư đặt tên cho cuốn VIDEO)  Các bạn rất hoan nghênh ư kiến nầy và hứa sẽ thực hiện và về VN dự Đại tiệc 45 năm ngày Xa Trường.

Theo Kế hoạch th́ Mao và Nhật sẽ về ĐN vào đầu tháng 3 Âm lịch sang năm (Kết hợp với Thanh Minh quê Ngoại và làm tiệc mừng thọ cho Mẹ) sẽ bắt đầu quay các gia đ́nh các bạn bè đă qua đời, Các bạn ở những nơi xa Tp Đà Nẵng, Chúng ta sẽ ra Huế cùng vơi Cư thực hiện với các bạn tại TP Huế và các Tp ngoài Huế.

Thân mến

Huỳnh Mao