Em ngồi đ như bnh hoa sắp vỡ.

Nt u buồn xa lạ với cỏ cy.

Em vang ln trn khng trung b nhỏ.

Đi mi mềm thm tm cả trần gian.

Cả nhựa sống cũng kh cằn trn đ.

Đi vai gầy xơ xc những cnh kh.

Con chim nhỏ bay vờn qua sợi tc.

Đưa em về tổ nhỏ tựa bờ đ.

Em ht ln những bi ca tiều tụy.

V lịm dần vo một cỏi u minh.

Nguyễn Hữu Tng