CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn V Ngọc Sơn. Tổ chức vo ngy 8 thng 7 năm 2013

Tập thể anh em PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu V Ngọc Anh Trn v Philip Martin Baines thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện