Biết bao người đă đi cách ly trong mùa dịch, mà ngày về chỉ c̣n là chút " tàn tro"KỶ VẬT TRẦN GIAN

Hôm nao đi nhận tro tàn..
Hành trang kỷ vật nhân gian.
Bao năm lang thang địa đàng..
C̣n chăng vành khăn hoa trắng.?

Cánh chim xa đồi ái ân..
Hoa rơi.. phai rồi gối chăn.
Vơ vàng di ảnh nến tàn..
Người đi bẽ bàng xuân xanh.!

Vấn vương khói hương Trầm nhang
Mắt cay lệ tràn.. hợp tan.
Giờ đây giấc mơ úa vàng..
Môi nồng nỗi nhớ chứa chan.!

C̣n chăng tro lạnh tàn canh.?
Không lời cuối cùng trối trăn.
Thôi đành xuôi miền phù vân..
Chuông ngân ngậm ngùi tử sanh.!

Nguyện cầu..Cánh Nhung thiên thần
Trăm năm cố nhân thiên đàng,
Chim bay chốn ấy vĩnh hằng..
Rừng xanh mây trắng dấu chân.!

Người về cố Quận mù tăm..
Long lanh nước mắt cuối đàng
Tro tàn gởi lại quan san..
Cung đàn sao đành ly tan.?

Thuận Hào