Định nghĩa tnh yu.

 

Anh hỏi em trăng đm nay khng sng.

Bởi mắt em chứa cả tnh anh.

Anh hỏi em my đm nay khng về.

Bởi tc em bềnh bồng trong gi.

Anh hỏi em dng sng khng chảy.

Bởi giọt lệ buồn phản phất tnh em.

Anh hỏi em hoa hồng khng nở.

Bởi hương thơm bay khắp hồn em.

Anh hỏi em ci gđẹp nhất.

Bởi đi mi cười x nt tim anh.

Em hỏi anh cn ghỏi nữa.

Anh trả lời khng định nghĩa được tnh yu.

                                                  Nguyễn HữuTng