Cho Ct đm khuya
Theo web Phan Chu Trinh đọc nhiều thơ qu, hay, vui, v tm tư
Chấm thi rồi, gởi bi cho Ct đy

 

Ma hạ no bay qua dng sng

Chm hoa phượng rơi theo chiều ngọn gi

Theo dng nước ra khơi xa

Biển đời mnh mng

**

Ma hạ no vội v chia xa

Khng lời cho chỉ anh mắt trao theo

Dng sng khẽ khng sng vỗ

Thuyền ai xa bến

**

Ma hạ no mang bng dng đời

Tuổi đi mươi chạy di theo năm thng

Người cằn cỗi với lo toan

Cơm o gạo tiền

**

Dng sng xưa đưa ma hạ về

Bốn mươi năm chỉ khắc khoải đợi chờ

Gặp nhau nhn tn chưa nhớ

Nụ cười chn chim

**

Ma hạ về bn dng sng nhỏ

Chm phượng đỏ vẫn đong đưa theo gi

Đời hết buồn  bỏ cả lo toan

Chỉ cn nhớ - em

**

Mối tnh si ma hạ với dng sng

Ph Hưng