Nhớ bạn. Sng nay, 25/3, cc bạn PCT72 đến thắp nhang bạn Phước

cng chuyển qu tặng của Xun Tng (c) đến gia đnh.