THĂM BẠN NGUYỄN ĐƯỢC, PCT 65-72, B4

Trưa nay, đại diện bạn bè PCT 72 có Đặng Văn Quốc, Lê Hùng Việt và tôi đến thăm bạn Được. Trời mưa lớn nên một số bạn không thể có mặt như dự kiến.

Ở tầng 3, pḥng Hôi sức tích cực, bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, trước cửa pḥng, chúng tôi gặp vợ bạn và người con gái đầu, được biết Được có ba người con, hiện c̣n mẹ già trên 90 tuổi đang bệnh. Vợ Được nói: bạn đă nhập viện hơn 20 ngày tại pḥng Hồi sức, trong trạng thái không c̣n nhận biết được người thân gia đ́nh.

Đến giờ thăm, chỉ được vào một người. Chúng tôi đă cùng tranh thử vào thăm Được.

Thăm bạn, Không biết nói ǵ hơn, chúng tôi nhắn cùng gia đ́nh gắng chăm sóc bạn.

Đà Nẵng, 18/10/2017