Mi theo ta suốt cuộc đời

Mi rung động khi ta vui ta cười.

Cảm ơn mi.

Mi theo ta suốt cuộc đời.

Mi thổn thức gim ta khi ta buồn ta khc

Cảm ơn mi

Mi im lặng khi ta nhn sng vỗ

Mi thẫn thờ khi bỏ sng ta đi

Mi chờ ta ở tận ci lng

Ta m ấp m khng hn mi được

                                           Ng Tấn Bn