Thời tuổi trẻ ai cũng sống bằng hoi bảo, mơ ước d đi lc viễn vng. Tuổi trẻ lấy tương lai để nu ko hy vọng m tồn tại m phấn đấu để hiện thực ho những mong muốn.

 Về gi, người ta lại sống bằng hoi niệm về qu khứ. Dư m cng k ức lm ngui ngoai những khắc khoải của hiện tại. 


Viết vội tuổi su mươi.

1.  Qua rồi ci thuở xun xanh,

Tc nay đ bạc tuổi xanh qua rồi.

Su mươi lạc lng  nỗi tri,

Chim bao tỉnh giấc than i gi rồi.

2. Su mươi sao gọi l gi,

Lm thơ viết nhạc điệu đ hơn xưa.

C ph  những buổi sng trưa,

Chiều về nng cốc đong đưa vi thằng.

 3. Qun rằng đang tuổi su mươi

 Chim bao sống lại vui tươi với đời

 Tử sinh l chuyện của trời.

 Cng nhau ngồi lại gp lời thnh thơ

  lequangtho