GIẤY MỜI

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ

CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH

NIÊN KHÓA 1965-1972

Theo thông lệ hằng năm, vào dịp đầu năm mới âm lịch, anh em chúng ta lại có buổi gặp mặt thân mật để chuyện tṛ, thăm hỏi lẫn nhau.

Và năm nay, các anh em trong Ban Đại Diện sẽ tổ chức buổi họp mặt tại:

Quán Lục Bát- 156 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng.

Thời gian: 10 giờ 00 ngày Chủ nhật, 16 tháng 02 năm 2014

(Mười bảy tháng giêng năm Giáp Ngọ)

Thân mời các bạn PCT đến tham dự buổi họp mặt đầu Xuân Giáp Ngọ.

Vui ḷng liên lạc:  Anh Quốc    - 0903.775.993

                          Anh Khoan  - 0905.702.763

 

Rất mong các bạn đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Đại diện liên lớp khóa 1965-1972

Bùi Văn Tiếng - Huỳnh Lịch - Trần Khoan - Đặng Văn Quốc.