CHIA VUI

Nhn dịp Lễ Vu Quy của con bạn Nguyễn Trường Dũng, tập thể anh em PCT72 chia vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Nh Hạnh v Khoa Lm thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện