Thn cho cc bạn,

     Xin lỗi anh Mao, hm trước anh c bo cho TSuong tham gia gp điểm cho đợt thi thơ của cc anh tổ chức, nhưng lu bu qu, hm nay mới thư thả đọc.  Cả rừng thơ, rất nhiều bi hay v xc động. D trễ rồi nhưng cho Thu Sương chc mừng việc thi thơ đ c kết quả tốt đẹp. Chc mừng cc thi sĩ vo tp 12 bi vng hai v nhất l chc mừng ba tc giả giải nhất, nh, ba.

    Đọc cả rừng thơ thật cảm xc nn TS cảm tc bi thơ chẳng vần điệu ny thn qu tặng cc anh thay chồng, v chc kỳ họp mặt 42 năm sắp tới thật no nhiệt, ấm p nghĩa tnh, thnh cng trn mong đợi.

                                       Thn i,

                                                 Vợ ĐỖ DUY HẢI - CHS PCT.72

(Thn qu tặng cc bạn CHS PCT-72)

Rớt giữa rừng thơ,

gặm nhấm từng lời.

Tro cảm xc theo từng trang k ức:

ấm nghĩa tnh, đẹp bản sắc nhn văn.

Từ trường xưa đến trải nghiệm chuỗi đường đời,

Cng vững bước, trở về điểm hẹn

Khng thoi lng, khng vướng vu rong ru.

Xin sẻ chia niềm kiu hnh tự ho,

Tnh bằng hữu đậm mu theo năm thng!

...

Để lại mai sau

gia ti HỌC HẠNH.

Thế hệ kế thừa sẽ dựng đẹp qu hương!

TRUONG THU SƯƠNG

(Vợ ĐỖ DUY HẢI PCT.72)