Nhn                                          

 Ngy thơ em ngước nhn đời                            

 Ai đo nỗi nhớ, tnh khơi mặn nồng                   

 Nhn xem la đ trổ bng                                

 Qu ngho cũng c pho hồng đn em               

 

Chờ 

La xanh ngậm sữa đợi chờ

Mơn man đi m đi bờ ngọt m

Sương đm đậu bp l mềm

Rung rinh nh mắt bn ghềnh tặng cho

 

Nhớ                                                                         

Hm nay đầu bạc da mồi                              

Biết ai cn nhớ bn đồi dưới mưa           

Nhớ về qu củ trường xưa                   

Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ trưa hẹn h         

 

Thương

Thương em nắng rm da gầy

Sớm đầy chở nắng chiều gầy bo ging

Chập chng đồi ni mnh mng

 Gi đưa duyn đến thiệp hồng bo tin

 

Hẹn                                                                                                                                                         

 Sng my lờ lững nhẹ tri                                 

Lng lng con sng c người thầm thương         

Bước chn h hẹn đm trường                           

Về đu tm cht thuở dường như yu                

 

Say                         

Đm nay cng uống cho say

Thấy mnh ha đ nằm ngay giữa đường     

 Ngỡ rằng ấy những hạt sương

 Nửa mong xuống biển nửa vương non ngn              

    Phạm văn Hoa