Mng sinh nht 2 bn Phm B Lc & Trn Khoan 

                           Anh xin lm cỏ ven đường

                      Lơ thơ hoa dại vương vo gt sen

                      Anh xin lm một bng sen

                      Bến xưa nhặt bng hương men ngt nồng

                      Anh xin lm di lụa hồng

                      Vng eo xoay nhẹ quyện hương thắm tnh

                      Anh xin tiếng st i tnh

                      Lm con bướm nhỏ vờn hnh ngất ngy

                      Anh xin lm hạt mưa bay

                      Sớm hm hong tc thấm ty o ai

                      Anh xin đi mắt vnh tai

                      Vấn vương một bng, mộng mai thng ngy

Phạm Văn Hoa (29/5/2014)