CHIA XA

Anh gởi về em một cht tnh

Một thời hoa bướm thuở học sinh

Con đường đến lớp song song bước

Lối cũ ngy xưa chỉ một mnh

 

Tạm biệt nh tnh yu ti thuở ấy

Mối tnh đầu tha thiết của đời ti

Ti với em giờ như đ xa xi

Những ước mong giờ cũng đ xa rồi

Đừng tiếc thương,đừng on trch người ơi.

Thi Văn Lộc