Thân gởi các anh em PCT 72.

Bạn NGÔ VĂN PHƯỚC bi K môn vi dạ dày type 4. sẽ mỗ vào ngày thứ hai 06.02.2012 tại BV Đa Khoa DaNang. (Lẻ ra, bạn Phước đă mỗ trước tết nhưng phải chờ xong đám cưới con gái vào gần tết).

Hoàn cảnh Phước rất khó khăn c̣n một mẹ già trên 80 tuổi, vợ đau ốm liên miên. Đề nghị các bạn cùng chia sẻ giúp đỡ  bạn Phước.

Hỗ trợ bạn Phước. th́ gọi cho Quốc số 0903 775 993 hoặc chuyển tiền vào TK Đặng Văn Quốc 100214849082390 ngân hàng EXIMBANK DANANG.

Thân ái.

Ban Đại diện PCT72