MA BO HIẾU

Nhớ mạ

Vu lan nhớ mạ ngẩn ngơ

Mạ đi hiu quạnh thẩn thờ mnh con

Trần gian m mi con chờ

Mạ ơi! sao mạ khng về với con

L Quang Thọ