Cc bạn PCT 72 thn mến.

Vậy l chng ta đ vượt qua trn 21.900 ngy trn tri đt nầy rồi đ. trong đ c 2.555 ngy l của chng ta tại ngi trường PCT Danang yu dấu. Cuộc đời ri cũng qua đi, bao nhiu muộn phiền hỉ -nộ-i-ố rồi cũng sẽ qua đi, chi cn lại tnh bạn b l tn tại mi.

Cc bạn hy tham gia ngy sự kiện họp mặt đng đủ nh, khng v l do g, kề cả l do tế nhị , hy tự do để đến với sự kiện cựu học sinh PCT 72/42 năm xa trường cc bạn nh, cnh cửa đang mở mời gọi cc bạn tm về k ức thời trung học của chng ta.

Chng ta khng cn nhiều thời gian v nhiều cơ hội để gặp nhau nữa. Đy quả l cơ hội đặc biệt của lớp PCT 72 Danang của chng ta.

 nguyễn hửu tng 12B3