T ́ n h   E m  

T́nh em sóng sánh biển tràn

Lời em như suối ngân vang bên đường

Em đi dưới gốc hàng dương

Long lanh đôi mắt như gương giữa ngày

Ngày xưa ta đến nơi này

Trốn cha bỏ mẹ v́ say một người

Tuổi thơ giờ đă qua rồi

Bây giờ áo bạt phai rồi vẫn yêu

Hàng dừa dáng đứng liêu xiêu

Tuổi thơ yêu dấu bao điều nhớ thương    

Phạm Văn Hoa 25/07/2014

  Bà xă dạo này hay để ư ḿnh làm ǵ đây! Bà ta khen thơ bác Út Hào hay