http://nld.com.vn/20111102085915945p0c1125/nghe-si-ngam-ngui-tien-biet-nhac-si-nguyen-nam.htm

Các nghệ sỹ cất tiếng hát tiễn đưa nhạc sỹ Nguyễn Nam

Ca nhạc tiển đưa Nguyễn Nam ngày 2/11/2011

.

Hi Cat

Mao, Tùng, Út, Sơn  thay mặt cựu hoc sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng viếng và tham dự đêm nhạc tiển đưa Nguyen Nam vào tối ngày 2/11/2011. Ng Trường Dũng đă viếng hôm qua

Thân mến

Huỳnh Mao