CHC MỪNG

Nhn dịp Lễ Thnh hn của con bạn Phan Thanh Đức. Tổ chức vo ngy 11 thng 01 năm 2015

Tất cả bạn b PCT72 chung vui cng gia đnh bạn.

Chc hai chu Phan Quang Thụy v Cao Thị Phương Thảo thật nhiều hạnh phc.

Ban Đại diện