ẤM LNG

Chc bc về được gần nh.

Tnh yu chu c cũng l chu.

Trăm năm d c  bể du.

Bạn b thn thiết c đu xa rời.

Hẹn ngy gặp lại bc ơi.

Hẹn ngy hội ngộ để vơi nổi sầu.

Chn nầy l của anh Danh.

Ly nầy đầy rượu Tng dnh t ta.

Rượu vo rồi lại lời ra.

Nhớ ngy ti ngộ m ta ấm lng.

                                          Nguyễn hữu tng.

   (khi được tin anh chị Danh sắp định cư tại c).