TAO   NGỘ

        Nhân duyên mấy thuở phong trần

       Ta Bà một cơi  mây ngàn lăng du..

       Thăng trầm thế sự tàn thu

       Chạnh ḷng thao thức  mộng du thuở nào.!

 

       Bâng khuâng mấy độ  hoàng hoa

       Mùa thu hanh nắng có hồng má ai.?

       Quan san muôn dặm hải hà

       Bèo mây tao ngộ  trăng tà chơi vơi.!

  

       Sông dài biển rộng ngàn khơi

       Duyên sanh viễn mộng  phai phôi hoa vàng.

       Mênh mông sao lạnh thiên hà..

       Vô biên bản thể  vĩnh hằng phương nao.!?

                                                Đặng Út