*********CHC TẾT *********

Chc tết anh em kha bảy hai,

Đầu năm khỏe mạnh nhậu lai rai.

Thần ti đến trước, tiền như nước.

Phc thọ theo sau, con chu đầy.

Chơi tết thử ti, thm đỏ bạc.

Du Xun thch vận, gặp điều hay.

Gia đnh hạnh phc, đời sung tc.

Con chu thnh ti, gặp vận may.

-----------------------PHC-----