Sáu mươi năm đâu ngắn ngủi gì

Mà ta còn nhớ đến nhiều như thế

Trường PCT ơi, những tháng năm với tuổi học trò

Những tháng năm lắp đầy kỷ niệm