E-mail

Trở về Đà Nẵng có lẽ là một trong những người bạn cuối của tập thể anh em Phan Châu Trinh 72, sau nhiều năm tháng công tác tại Đăklăk, Hà Nội, Hội An.. ḿnh chợt nhận ra những năm tháng học đường chất chứa thật nhiều kỹ niệm, những điều ngỡ như đă vào quên lăng, chợt trở về qua các bạn.

Nguyễn Trường Dũng, Huỳnh Mao, Huỳnh Ngọc Dũng, Tŕnh, Thọ, Bách, Phiên, Lư....

Và giờ đây, mỗi lần gặp lại các bạn B3, B4, B2, C.... mọi chuyện cứ như thuở nào, ồn ào, vô tư

Những lần gặp lại Tùng, Mao, Vu, Dũng, Hưng... anh em như một nhà.

Gần đây nhất, trong buổi gặp mặt nhân dịp Huỳnh Mao về, Mao có nêu ư định thành lập trang Web PhanchauTrinh72, ḿnh hiểu đây là cơ hội bạn bè có thể thông tin lẫn nhau một cách thuận lợi nhất, tất cả như một hơi thở, gần gũi. Website này được h́nh thành như thế, có điều ǵ cần góp ư, các bạn mail về địa chỉ tranvancat@gmail.com, thông tin sẽ chuyển lên Web để tất cả cùng xem, cùng nhớ về những ngày tháng thân thương, và có thể hơn nữa, là những gắn bó trong đời sống hiện tại, nơi đấy, có những bạn bè, có những hoàn cảnh khác nhau, xa, gần.

Mong nhận được các thông tin và h́nh ảnh các bạn Phan Châu Trinh 72 gởi về.

Trần Văn Cát, chiều 29 tết Kỷ Sửu.