GIẤY MỜI

HỌP MẶT ĐẦU NĂM QUƯ TỴ

CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH

NIÊN KHÓA 1965-1972

Theo thông lệ hằng năm, vào dịp đầu năm mới âm lịch, anh em chúng ta lại có buổi gặp mặt thân mật để chuyện tṛ, thăm hỏi lẫn nhau.

Và năm nay, các anh em trong Ban Đại Diện sẽ tổ chức buổi họp mặt tại:

Địa điểm: nhà bạn Ngô Tấn Bán, dưới chân phía bắc cầu Đỏ (ĐT: 0913.404.222)

Thời gian: 10 giờ 00 ngày Chủ nhật, 24 tháng 02 năm 2013

(Rằm tháng giêng năm âm lịch -  Có chay)

Thân mời các bạn PCT đến tham dự buổi họp mặt đầu Xuân Quư Tỵ.

Vui ḷng liên lạc:  Anh Quốc   - 0903.775.003

                          Anh Khiêm  - 0905.136.314

 

Rất mong các bạn đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Đại diện liên lớp khóa 1965-1972

Huỳnh Sỹ Khiêm - Bùi Văn Tiếng - Huỳnh Lịch

- Trần Khoan - Đặng Văn Quốc.