Lần hẹn ḥ đầu tiên tôi đi cùng một người bạn thân để đến nhà nàng!. Ngày ấy, có bạn nào đă “nhát” như tôi không?. Nếu có, hăy bầu chọn cho tôi nhé!!!

Chiều nay em hẹn đến hai người,

Mà anh vẫn nghĩ: chỉ ḿnh thôi!

Bởi anh vừa gặp trong đôi mắt,

Thèn thẹn nh́n anh thoáng mĩm cười!.

 

Chiều nay anh sẽ đến hai người,

Bởi anh chẳng dám: một ḿnh tôi!

Anh c̣n ngại lắm, c̣n “nhát” lắm,

Buổi hẹn đầu tiên khó mở lời!

 

Chiều nay em hẹn đến hai người,

Như thể cho cùng bạn, cùng đôi,

Chẳng lẽ mới quen em lại hẹn:

Một ḿnh anh đến với em thôi!

 

Nguyễn Văn Cư.


Bài dự thi số 5 - 24/6/2014