Tnh  Qu

Ngược dng sng Vu Gia trở về miền qu x Đại Quamg huyện Đại Lộc, xa xa bạn thấy những  hng  tre hai bn dng sng v th vị hơn khi tạo ha cho ta những cồn ct trắng bạt  ngn du xanh - sen nở tỏa ngt hương. Trn cnh đồng la chin vo dạo trăng trn, thong mi hương la mới, sen nở hồng, tiếng chy giả gạo bo xun về, ngt tnh qu với bao kỷ niệm

Trăng ln chnh chếch cnh me

nh trăng chiếu sng xm tre rộn rng

Ting h gi gạo xun sang

Ha theo nhịp sống m vang tiếng chy

Lng qu trăng nước xum vầy

Nhớ về thn cũ trn đầy niềm thương

Cung yu sao mi tơ vương

Lung linh một ci cht hương men nồng

Nghĩa tnh trong trắng mnh mng

Lung linh mộng ước tuổi hồng thuở xưa

                                                      Phạm Văn Hoa