Gởi cc bạn chưa về thăm trường

Bốn hai năm, chng ta xa trường cũ.

Bạn đ một lần thăm lại trường chưa?

Thăm tượng cụ Phan; thầy c; bạn hữu?

n kỷ niệm xưa, nhắc mấy cho vừa!

Mau về thăm, kẻo chẳng cn kịp nữa.

Tuổi đời ta xấp xỉ tuổi trường xưa!

Vi ba năm, biết đu m lần lữa,

dạ xt xa th cũng đ bằng thừa.

Lng c muốn, cũng khng về được nữa,

bởi chn run v mắt đ mờ nho!

Hữu Chữ