Chúc mừng Cát và các bạn tổ chức thành công tốt đẹp ngày hội ngộ 40 năm xa trường. Ḿnh ở xa nhưng vẫn thấy ấm áp với những photo và video clip mà các bạn gởi lên youtube và facebook.