Lộc vừng
hoa đỏ l vng,
Theo ti xuống phố
lỡ lng nỗi đau.
Ma thu
bất chợt mưa ngu,
Ng nghing sầu rụng
cơn sầu min man.
Em đi
ngy thng ngỗn ngang,
Ti m kỹ niệm lang thang đợi chờ.
Lộc vừng
cy rũ  chiều rơi
Xin em cht mộng bn trời nhớ mong

Lequangtho