Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS Trường Phan Châu Trinh Đa Nẵng niên khóa 1965-1972

Bạn TRẦN NGỌC HUÂN Cựu HS Lớp 12B2 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào lúc 6giờ25 ngày 6/11/2021 (nhằm ngày 2 tháng 10 năm Tân Sửu). hưởng thọ 68 tuổi.

Linh cữu quàng tại: tư gia, 45 đường Tăng Bạt Hổ, TP Đà Nẵng

Thời gian viếng từ 12 giờ, ngày 6/11/2021

Lễ di quan:  lúc 6h, ngày 8/11/2021. An táng tại Nghĩa trang Gia tộc Ḥa Sơn, Tp Đà Nẵng.

Đại diện có các bạn Đặng Văn Quốc, Ngô Tấn Bán, Lê Nho Hổ, Lê Hồng Việt, Đinh Ngọc Minh, Nguyễn Đức, Dương Hoàng Hồ  đến phúng điếu và thắp nhang tiễn biệt bạn.

Toàn thể Cựu HS trường TH Phan Châu Trinh niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72